gbg

Feiten en cijfers over het klimaat en de Vlaamse landbouw

2 november 2022

Wat is het aandeel broeikasgasemissies van de Vlaamse landbouw? Wist je dat tuinbouwbedrijven je lamp doen branden? Onder meer antwoorden hierop lees je hieronder in een gebundeld overzicht ‘Feiten en cijfers’.

 

1. Broeikasgasemissies: landbouwsector 11%

Onze Vlaamse land- en tuinbouw is verantwoordelijk voor 11% van de broeikasgasemissies. Tussen 1990 en 2020 slaagde de Vlaamse land- en tuinbouw erin zijn uitstoot van broeikasgassen met 15% te verminderen, terwijl de totale emissie van broeikasgassen in Vlaanderen in die periode met 20% daalde; hierbij moet opgemerkt worden dat in 2020 de Corona-pandemie uitbrak waardoor de emissies in andere sectoren daalde omdat allerhande activiteiten plots stil werden gelegd (maar de landbouwsector bleef uiteraard doordraaien).

gbb
2. Energie: tuinbouwbedrijven doen je lamp branden

Op Vlaamse tuinbouwbedrijven werden er wkk’s geïnstalleerd. Die produceren warmte voor serres, maar ze wekken tegelijkertijd op een efficiënte manier elektriciteit op voor ca. 630.000 gezinnen. De Vlaamse glastuinbouw produceert zo het equivalent aan energie van één (kleine) kerncentrale. Op die manier zijn tuinbouwbedrijven belangrijke spelers in het energieverhaal. Zij zorgen er mee voor dat het elektriciteitsnet in evenwicht blijft, zodat stroompannes voorkomen kunnen worden.

3. Efficiënte melkproductie: ons glas melk wordt steeds groener

Tussen 2000 en 2019 daalde de koolstofvoetafdruk (carbon footprint) van melk met maar liefst 30%. Deze positieve evolutie is onder meer te danken aan een efficiëntere melkproductie, waarbij melkveehouders ook zelf eiwitten telen en bijproducten uit de voedingsindustrie efficiënter benutten. Per liter melk wordt er beduidend minder methaan geproduceerd en er hoeft minder eiwit geïmporteerd te worden.

fvf
gb
4. Dierlijke eiwitten: wie zet er nog gras om in melk en vlees?

Wist je dat wereldwijd een kwart van de landbouwgrond niet geschikt is om aan akkerbouw te doen of er groenten en fruit te telen? Die gronden bestaan dus uit grasland. Ook in Vlaanderen (27%) is dat zo. Omdat herkauwers zoals koeien, schapen en geiten meerdere magen hebben, kunnen zij gras verteren. Deze dieren stoten op dat moment wel methaan uit, maar ze zetten het gras om in voedingsproducten zoals vlees en melk, die waardevol zijn voor de mens.

5. Landbouwers bieden grondstoffen voor gezonde en gevarieerde voeding

We hebben voedsel nodig om ons lichaam te laten functioneren. Wanneer we extra inspanningen leveren door te werken of te sporten, maar ook wanneer we groeien, zwanger of ziek zijn, hebben we extra voedingsmiddelen nodig. De landbouw levert deze dierlijke en plantaardige grondstoffen. Zowel de consumptie van groenten, maar ook vlees, past binnen een evenwichtig en gevarieerd dieet. Het is een uitstekende bron van eiwit, en bovendien is vlees rijk aan vitamine B12, ijzer en calcium.

gb
hn
6. Ons Belgisch witblauw is lekker lokaal

Vleesvee wordt wereldwijd gehouden in allerlei productiesystemen, met een koolstofvoetafdruk die aanzienlijk kan verschillen. Uit onderzoek blijkt dat de koolstofvoetafdruk per kilogram vlees van ons Belgisch witblauw rundvlees lager is dan die van Iers rundvlees en zelfs slechts ongeveer de helft bedraagt van die van Braziliaans rundvlees. Deze goede score van ons rundvlees is onder meer het gevolg van onze productiemethode, die intensiever is dan de Ierse of Braziliaanse, van het feit dat onze dieren meer vlees aanzetten per dag en dat de geslachte dieren een zeer hoog vleesrendement hebben. Het Belgisch witblauw is een heel efficiënt ras, met een minimale klimaatimpact per kilogram rundvlees.

7. Restproducten: zullen we dan zelf maar afval eten?

Landbouwhuisdieren eten restproducten (draft, bietenpulp …), die ongeschikt zijn als voedsel voor ons. Zij zetten die om in hoogwaardige eiwitten die mensen wel kunnen consumeren. Wanneer iedereen overstapt naar een volledig plantaardig dieet, zouden we deze reststromen niet meer benutten voor menselijke consumptie en zou er meer landbouwgrond nodig zijn om voldoende voedsel te produceren.

gb
gbg
8. Duurzaamheid: in Vlaanderen eten dieren duurzame soja

Er gelden strenge duurzaamheidseisen voor de soja die Vlaamse boeren aan hun dieren voederen om jouw stukje vlees te produceren. Deze soja mag bijvoorbeeld niet afkomstig zijn van landbouwpercelen in het Amazonewoud die minder dan tien jaar geleden ontbost werden. Ook aan de gebruikte bestrijdingsmiddelen worden voorwaarden opgelegd. Omdat de Zuid-Amerikaanse landbouwers aan deze bijkomende duurzaamheidseisen moeten voldoen, betalen wij een meerprijs voor hun soja.

9. Groene elektriciteit van onze koeien, groenten en fruit

Op heel wat bedrijfsgebouwen van land- en tuinbouwers werden zonnepanelen geïnstalleerd. Sommige veehouders hebben ook een pocketvergister, die mest omzet in energie. Onze Vlaamse land- en tuinbouwsector wekt daarmee voldoende hernieuwbare elektriciteit op voor minstens 7500 gezinnen. En je hebt zeker al de kleine en grote windmolens gezien die midden het agrarisch gebied een veelvoud van gezinnen bevoorraden.

gg