Goossens

“Fantastisch om mee de stem van Boerenbond te kunnen zijn”

27 september 2023

Een melkveebedrijf runnen, daar kruipt tijd in. Stef Goossens (29) en vader Paul (56) uit Lier zijn dag in dag uit bezig om hun koeien zo optimaal mogelijk te verzorgen en te streven naar een gezonde, productieve veestapel. Voor de sectorvertegenwoordiging rekenen ze in de eerste plaats op Boerenbond, al engageert Stef zich graag volop in de standpuntbepaling. “Er wordt zoveel boven het hoofd van de individuele boer beslist dat een sterke, representatieve boerenorganisatie zoals Boerenbond een absolute must is.”

Kijkers van Boer zkt vrouw kennen Stef misschien nog als deelnemer van het voorbije seizoen, maar ook binnen Boerenbond kennen al heel wat leden hem. “Ik omschrijf mijzelf als een nieuw lid, ook al is dat eigenlijk niet zo ”, introduceert Stef zich. Stefs ouders zijn altijd Boerenbondlid geweest, maar eigenlijk was Stef daar als jongvolwassene niet zo mee bezig. “Door ouder te worden werd ik me meer bewust van wat boven ons hoofd gebeurt en ben ik eigenlijk heel bewust mee in de Boerenbondbesturen gekomen.” Ondertussen zit Stef zowel in het regionaal bestuur, het provinciaal bestuur, de vakgroep Melkvee Antwerpen én de sectorvakgroep Melkvee.

Weten waarover je spreekt

Een van de vroegste maatschappelijke engagementen van Stef was in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) van Lier. De streek rond Lier is erg verstedelijkt en zeker richting Antwerpen zijn de landbouwbedrijven dun gezaaid. “In de provincie Antwerpen worden er nu heel wat ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd. De gemeenteraden hebben daarin een belangrijke stem. Door mee in de Gecoro-adviesraad te stappen, wou ik de stem van de landbouw laten horen, ook als deel van een economische sector. Dan merk je in de gesprekken dat het als landbouwer niet altijd makkelijk is alles onder woorden te brengen wat bepaalde regelgeving voor ons betekent.” Door de engagementen die Stef opnam binnen de Boerenbondbesturen is dat voor een groot stuk verleden tijd. “Als bestuurslid ben je mee met de actualiteit, en weet je beter waarover je spreekt.”

Goossens
Goossens
Kracht van een organisatie

De rol van Boerenbond als kennisorganisatie is volgens Stef een hele belangrijke. “De Studiedienst van Boerenbond beschikt over heel veel informatie. Thema’s zoals stikstof zijn enorm technisch, en er wordt langs alle kanten met onderzoeken gegoocheld. Dan is het goed om een organisatie te hebben die de rode draad ziet en alle feiten op een rijtje zet. Ook bij het op poten zetten van syndicale organisaties zoals de tractorenactie in Brussel merk je bij Boerenbond de kracht van een sterke organisatie.”

De mogelijkheid om te dromen

Stef merkt rond zich hoe de huidige vergunningsonzekerheid doorweegt bij zowel oude als jonge boeren. “Zelf zijn we de laatste jaren altijd een oranje bedrijf geweest. Ik probeer positief te blijven, maar ik spreek ook boeren van 30 jaar die openlijk twijfelen of ze over vijf jaar nog boer zullen zijn. Triest vind ik dat. Bijna alle collega’s in mijn buurt die geïnvesteerd hebben zijn rood of oranje, en de groene bedrijven zijn vaak uitbollers. Het zijn bedrijven die nu moeten investeren om nog een arbeidsinkomen te kunnen garanderen die het hardst getroffen worden. En die willen heus niet allemaal 500 of 1000 koeien melken.”

Ook op het eigen bedrijf ziet Stef nog investeringsmogelijkheden in efficiëntie. “We melken nu elke dag twee keer vier uur. Dat neemt heel veel tijd van onze dag. Mijn vader en ik doen al het werk, maar mijn vader zal het ook ooit eens rustiger willen aandoen. Het bedrijf moet daar klaar voor zijn, maar onder het huidige vergunningskader is het zelfs niet meer mogelijk om te dromen van investeringen.”

Ik weiger te geloven dat er geen toekomst meer is voor de jonge boeren.

Wees de mening

Stef weigert echter bij de pakken te blijven zitten. Integendeel, de strijdvaardigheid is hoog bij Stef. “Ik hoor wel eens kritiek op Boerenbond, vooral van buiten de sector, maar ook soms van boeren zelf. Kritiek moet kunnen. Maar kom naar vergaderingen, discussieer mee en zie hoe anderen erover denken. Het is door alles samen te brengen dat je veel bijleert en tot een goed besluit komt. Het is fascinerend om te zien hoe standpunten van onderuit gevormd worden en zo opklimmen tot het Hoofdbestuur. Het is eigenlijk fantastisch dat je als boer mee de mening van Boerenbond kan zijn. En met hoe meer boeren we zijn, hoe luider de stem van Boerenbond weerklinkt.”

Gezonde en sterke bedrijven

De goedkope kritiek dat Boerenbond boeren dwingt naar eindeloze schaalvergroting houdt volgens hem geen steek. “Het zijn de politici en Europa die de quota en de garantieprijzen hebben afgeschaft, waarna de schaalvergroting in een stroomversnelling is gekomen. Die schaalvergroting en inflatie is inherent aan de vrijemarkteconomie waarin we boeren. Boerenbond heeft de sector tientallen jaren mee ondersteund, maar nooit gepusht. Als we nu gezonde en sterke Vlaamse melkveebedrijven hebben die de klimaatvriendelijkste melk maken van de wereld, dan heeft Boerenbond daar voor een stukje mee zijn verdienste aan.”

Goossens
Goossens
Toekomst moet er zijn

Boerenbond groepeert meer dan alleen melkveehouders, en dat is volgens Stef ook absoluut nodig. “Ik heb het gevoel dan men ons soms uiteen wil spelen. Het is normaal dat standpunten soms kunnen verschillen tussen bepaalde sectoren, maar op het einde wordt er wel met alle sectoren rekening gehouden en wordt er aan hetzelfde zeel getrokken. Apart word je op het hoogste politieke niveau nooit gehoord. We staan sterk als Boerenbond. Die boodschap moeten we misschien meer durven geven. Wij zijn de Vlaamse boeren, we zijn een sterk front en we laten ons niet zomaar opzijzetten. De grote meerderheid van de bevolking steunt ons, wat luide roepers ook mogen beweren. Ik weiger te geloven dat er geen toekomst meer is voor de jonge boeren. En die toekomst moet er ook zijn zoals wij die zien, en niet alleen zoals anderen die zien. We hebben tenslotte de schoonste stiel, een die het waard is om voor te vechten.”