Familiegeluk vs. bedrijfszekerheid: patrimoniumoverdracht

11 februari 2021
Een van dé grootste uitdagingen bij bedrijfsoverdracht is de overdracht van onroerend goed.