cdcd

Evolutie spuitmachinepark: gemiddeld 24 jaar oud

9 maart 2023
De 10de keuringscyclus voor spuittoestellen is opgestart. Tijd voor een evolutie van de veldspuiten.