Europese boeren verwijzen natuurherstelwet terug naar tekentafel

1 juni 2023
Boerenbond en Copa-Cogeca hielden een actie voor het Europees Parlement om met een gezamenlijke en luide stem de huidige EU-natuurherstelwet af te wijzen. Ze kregen daarbij ook de expliciete steun van een aantal EU-parlementsleden.

“Were do we fit in the picture?” Met die vraag trokken Europese landbouworganisaties – waaronder ook de Belgische – naar het Luxemburgplein voor het Europees parlement.  De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet met een ruime meerderheid verworpen, maar er wordt verwacht dat het Europese Parlement uiterlijk in juli zijn definitieve standpunt zal innemen. Ook de Europese Raad zal zich nog definitief moeten positioneren.

Onwerkbaar kader

Als het van de landbouworganisaties afhangt is het echter duidelijk dat de natuurherstelwet enkel een verwerping verdient. Dat stelde ook Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens tijdens de actie. “De impact van dit voorstel zal verwoestend zijn. Als in het voorstel gekozen wordt voor een verplicht herstel van 20%, dan zal 27,5% van de het Vlaamse landbouwoppervlak getroffen worden. Als gekozen wordt voor 30% is dit zelfs 49%.” De uitbreiding van het verslechteringsverbod zal leiden tot een hele grote bijkomende impact op de vergunningverlening van landbouwbedrijven en andere economische operatoren. Boerenbond vreest dat de natuurherstelwet zal leiden tot een onwerkbaar kader dat geen ruimte meer laat voor economische activiteit.

Naar boeren luisteren

Lode Ceyssens riep parlementsleden van de EU op om de natuurherstelwet te verwerpen en zo een lasagne van kosten, lasten en onzekerheid af te wentelen. Hij kreeg daarvoor bijval van onder meer de Ier Tim Cullinan, ondervoorzitter van Copa. Hij riep op om te luisteren naar wat boeren en bosbouwers te vertellen hebben. “We worden simpelweg niet gehoord. De mensen die de wetten maken kennen de landbouw niet.” 

Europese stemmen

Hoewel de grote bezorgdheden overal in de Europese Unie hetzelfde zijn, zijn er toch ook verschillen. Mats Holmgerd uit Finland laakte het feit dat bosbouwers niet betrokken zijn en dat er heel erg van bovenuit geredeneerd wordt. “Finse bosbouwers willen het goede doen, maar ze willen er ook geld bij verdienen en niet alleen verliezen.” Ook het vernatten van veengebieden zou heel wat landbouwoppervlakte uit productie halen.
Bill O’Keeffe uit Ierland vreesde eveneens die vernatting. “In Ierland hebben we veel akkers en weides met drainage. Als veenland opnieuw vernat wordt, kan deze grond moeilijk nog gebruikt worden. Klavers die gebruikt worden om stikstof uit de lucht te halen groeien er dan niet meer. We zullen evolueren van een laaginputsysteem naar een hooginputsysteem met de koeien continu op stal”, zo vreesde hij. 
Giovanni Missanelli uit Italië ten slotte laakte de idee om de Europese productie te verminderen in het kader van vergroening. Dat zal volgens hem leiden tot meer import uit derde landen en dus een verschuiving van de probelemen. “Vergeet ook niet de rol die landbouw speelt om landelijke regio’s levend te houden en in in het onderhouden van landschap en natuur. Het doel  van de natuurherstelwet is ok, maar het standpunt van de boeren wordt er erg gemist”, zo besloot hij. 
Heel wat Europese parlementsleden ondertekenden de boodschap van deze boeren. Daaronder ook enkele Belgische parlementsleden uit het Europees Parlement zoals Tom Vandenkendelaere (CD&V/EVP), Hilde Vautmans (Open Vld/Renew Europe) en Pascal Arimont (CSP/EVP).