EU-pakket Voedsel en Biodiversiteit: wat zijn onze standpunten?

6 juli 2023

Vandaag stelde de Europese Commissie zijn ‘Food & Biodiversity Package’ voor, met voorstellen rond onder andere bodemgezondheid, voedselverspilling en nieuwe genomische technieken.

Het pakket is onderdeel van de Green Deal. Boerenbond reageert op enkele van de voorstellen:

Nieuwe genomische technieken (NGT’s):
  • Boerenbond heeft vertrouwen in de Europese procedure en ziet heel wat kansen in nieuwe genetische technieken, onder meer op het vlak van de oogstzekerheid, milieuvriendelijkheid, productkenmerken en toegevoegde waarde.
  • NGT’s vormen de basis voor een waaier aan nieuwe strategieën om gewassen meer aan te passen aan de huidige noden binnen de maatschappij. Voorbeelden: een hoger eiwitgehalte en verbetering van de eiwitkwaliteit in een aantal voedingsgewassen.
  • Op milieuvlak kunnen winsten worden geboekt, onder meer op het vlak van droogteresistentie en de resistentie tegen ziekten, zoals vb. phythopthora bij aardappelen. Zo kan bij toepassing van NGT’s in aardappelen het fungicidengebruik met 80% teruggedrongen worden door het inbrengen van resistentiegenen tegen de aardappelziekte.
Bodemgezondheid

Bodems zijn een essentiële grondstof voor land- en tuinbouw en zijn de basis van een goede gewasproductie.

  • Via heel wat maatregelen zetten land- en tuinbouwers al in op gezonde bodems. Denk maar aan het inwerken van groenbedekkers en andere organische materialen, het uitvoeren van gewasrotatie, niet-kerende bodembewerking... Boeren bieden ook oplossingen aan op die manier, door CO2-captatie. Meer koolstof in de grond zorgt voor betere bodemvruchtbaarheid, meer klimaatrobuustheid, minder uitdroging…
  • 45% van de totale grondoppervlakte in Vlaanderen bestaat uit landbouwgronden, 45% van de Europese oppervlakte wordt onderhouden door boeren. Positief is dat ook andere grondgebruiken, zoals tuinen en industrie, onder de bodemgezondheidswet vallen. Boerenbond erkent dan ook het belang van een goede bodemgezondheid voor de Vlaamse land- en tuinbouwers en wil hier verder op inzetten. Maar het moet mét boeren gebeuren en compatibel zijn met het strategisch belang van onze boeren. Naast het waarborgen van voedselzekerheid levert landbouwgrond ook heel wat ecosysteemdiensten. Landbouwgronden moeten gevrijwaard worden als een belangrijk landgebruik dat economie en ecologie combineert.
  • De Belgische bodem is echter heel complex met uiteenlopende bodemtypes, substraten en profielen. Op eenzelfde perceel kunnen verschillende bodemtexturen dagzomen waardoor het moeilijk is percelen, bodems of zelfs regio’s in hokjes te duwen, we moeten zeker zijn dat er een juiste benadering van bodemgezondheid gehanteerd wordt en dat boeren met gezond boerenverstand kunnen werken met de bodem, als hun belangrijkste kapitaal.
  • De Europese bodemgezondheidswet legt heel wat monitoring van bodems op en stelt deze verzamelde bodemdata publiek toegankelijk. Het is echter vooral belangrijk dat boeren onderling kunnen benchmarken om verduurzamende stappen te zetten. Boerenbond vraagt om de bodemdata in handen van de eigenaars te houden en geaggregeerd en geanonimiseerd ter beschikking te stellen van zij die aan de datapool bijdragen.

Bron: Boerenbond.