Eiwitactieprogramma draait op volle toeren

13 december 2022

Eind november waren we aanwezig op de eerste Vlaamse Voedseltop en berichtten we uitgebreid over de krijtlijnen van de Vlaamse voedselstrategie. Een van de werven binnen deze voedselstrategie is een concrete eiwitstrategie.

Deze oogt op een verdere verduurzaming en verdere diversificatie van zowel de productie als consumptie van eiwitten om zo nieuwe kansen te creëren voor de Vlaamse bevolking op vlak van welvaart, milieu en gezondheid. De uitvoer van deze strategie werd vormgegeven in het eiwitactieprogramma, dat vandaag reeds op volle toeren draait. En Boerenbond draait mee.

Eiwitbeleid

In februari 2021 lanceerde de toenmalige minister van landbouw, Hilde Crevits, de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030. Deze eiwitstrategie kreeg een vervolg met het eiwitactieprogramma 2022. Het programma telt momenteel 76 acties van verschillende actoren uit het beleid, de keten, het middenveld en het onderzoek om stappen vooruit te zetten bij de eiwitvoorziening, -verwerking en -consumptie.

jnjn

Van deze 76 acties  ontvangen 19 samenwerkingsprojecten steun om hun voorstel voor een meer duurzame en lokale eiwitvoorziening te realiseren. De acties zijn verdeeld over de zes strategische doelstellingen van de eiwitstrategie: duurzaam diervoeder, duurzame dierlijke productie, meer plantaardige eiwitten, meer nieuwe eiwitten, meer productdiversiteit en duurzame eiwitconsumptie.

Jo Brouns, minister van landbouw en voeding onderstreept het belang van het eiwitactieprogramma als volgt: “Er gebeurt in Vlaanderen heel wat rond een duurzamere, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening. Eiwitten zijn een opportuniteit voor economie, ondernemerschap en innovatie: ze creëren nieuwe mogelijkheden voor alle schakels in de agrovoedingsketen. Tegelijk zie ik duidelijke winsten op het vlak van milieu, klimaat, en gezondheid. Eiwitbronnen zoals peulvruchten maken deel uit van een gezond en milieubewust voedingspatroon. De lokale productie ervan maakt ons minder afhankelijk van ingevoerde eiwitbronnen voor voeding en voeder, zoals soja. Bovendien zet de dierlijke productie verdere stappen in verduurzaming.”

bhbh
En Boerenbond?

Ook Boerenbond kan in dit verhaal natuurlijk niet ontbreken, en brengt de nodige expertise via verschillende projecten naar de voedsel- en voedertafel.

hv
Een boon voor Leuven

Binnen dit project zet Boerenbond samen met partners Kortom Leuven, Content en ILVO een regionale waardeketen op rond plantaardige eiwitten voor menselijke voeding. Daarbij wordt gezocht naar win-win situaties waarbij landbouwers, verwerkers, retailers en consumenten profiteren van gezonde voeding met gezonde verdienmodellen in een lokale aaneenschakeling van partnerschappen. Er worden antwoorden gezocht op vragen als: welke factoren zijn van belang bij het opzetten van een regionale waardeketen met regionaal geproduceerde eiwitten, en hoe kan het succes hiervan ook praktisch uitgetest worden. Daarbij kadert het project perfect in het idee “van boer tot bord”.

 

Gras@vies

Met Gras@vies ondersteunt Boerenbond samen rundveehouders bij de kweek van grasklaver. Voor een efficiënte dierlijke productie, is de nood aan plantaardig eiwit in dierlijke voeding immers groot. Grasklaver blijkt in dat opzicht een efficiënt eiwitgewas dat vele voordelen biedt. In tegenstelling tot een aantal andere eiwitrijke gewassen, gedijt het van nature goed in ons klimaat. Door zijn stikstof fixerende eigenschappen heeft het bovendien een lagere bemestingsnood.

jnn
jnjn
Veldbonen, van veld tot voer

Ook met dit project zet Boerenbond in op  een minder grote afhankelijkheid van de Vlaamse landbouwer op vlak van eiwitrijk veevoer. De mogelijkheid om ook lokaal eiwitrijke gewassen te telen, is immers nog onvoldoende bekend. Vandaag wordt in hoge mate soja geïmporteerd om aan de noden te voldoen. Naast grasklaver kunnen ook veldbonen hierin een lokale oplossing bieden. Ook dit gewas staat garant voor zeer hoge eiwitopbrengsten en doet het goed in het Vlaamse klimaat. De mogelijkheid om de teelt te combineren met bijvoorbeeld granen, en de inzetbaarheid als zowel winter- als zomervariëteit biedt bovendien een hoge flexibiliteit die de landbouwer een bijkomend verdienmodel kan bieden.

Meer weten?

Wil je meer weten over het eiwitactieprogramma en de projecten die hierbinnen worden uitgevoerd? Neem hier dan een kijkje: