EFUA, het Europees Forum voor Stadslandbouw, heeft een nieuwe typologie voor stadslandbouw ontwikkeld. Boerenbond is een van de partners in het project. Deze typologie werd officieel gelanceerd op de recente AESOP-conferentie over duurzame voedselplanning in Almere.

De nieuwe EFUA typologie is ontwikkeld door onderzoekers van Wageningen University & Research en Aeres Hogeschool in Almere. Zij bouwt echter ook voort op de resultaten van eerdere onderzoeksinitiatieven, waaronder de COST-actie Urban Agriculture Europe.

De belangrijkste categorieën binnen de EFUA-typologie zijn:

  • Stadsboerderijen;
  • Gemeenschapsparken;
  • Doe-het-zelf tuinen/boerderijen;
  • Nul hectare boerderij;
  • Gemeenschappelijke tuinen;
  • Sociale boerderijen.

Daniel Münderlein, de EFUA Project coordinator: “Hoewel eerdere typologieën het onderscheid tussen de twee grote categorieën ‘stadstuinieren’ en ‘stadslandbouw’ hebben benadrukt, hebben de ontwikkelingen in de praktijk ertoe geleid dat deze typologieën niet langer de volledige diversiteit van stadslandbouw weerspiegelen. Voortbouwend op eerder werk heeft de EFUA daarom haar eigen typologie ontwikkeld door een combinatie van empirisch onderzoek, vragenlijsten en literatuuronderzoek. We zijn erg trots op de lancering van onze nieuwe typologie, die al enthousiast is ontvangen door leden van de bredere stadslandbouwgemeenschap.”

fgf

Jan Eelco Jansma van Wageningen University & Research, die de ontwikkeling van de nieuwe typologie heeft geleid, voegt hieraan toe: “Elk type stadslandbouw biedt zijn eigen unieke voordelen. Een gedetailleerd begrip van stadslandbouw is noodzakelijk voor onderzoek en ook voor de duurzame implementatie en integratie van stadslandbouw binnen planning en stadsontwikkeling. Het belangrijkste doel is om de waarde van deze voordelen binnen de praktijk en de beleidsvorming te realiseren. Daartoe is het essentieel om de ruimtelijke kenmerken, productiekenmerken, operationele parameters en sociale dimensies van stadslandbouw volledig te begrijpen.”

 

De visie van de EFUA omvat partners uit Europa en daarbuiten om een beweging te creëren van praktijkmensen, onderzoekers en betrokken burgers. EFUA staat voor een gecoördineerde aanpak waarbij maatschappelijke organisaties, landbouwbedrijven, onderzoekers en overheden samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken door middel van participatie. In het bijzonder wordt gestreefd naar:

  • Betere netwerken tussen de actoren in stadslandbouw;
  • Betere kennis van stadslandbouw;
  • Betere implementatie van stadslandbouw;
  • Beter beleid voor stadslandbouw.

Het Europees Forum voor stadslandbouw (EFUA) is een vierjarig project dat wordt gefinancierd in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. EFUA brengt een uitgebreid netwerk van onderzoekers, praktijkmensen en burgers uit heel Europa samen.

Leden van het consortium zijn onder meer: Risorse R.P.R. SPA (ITALIË), Mammut Film SRL (Italië), Boerenbond (België), Instituut voor Filosofie en Sociologie (Bulgarije), Kobenhavns Universitet (Denemarken), Wageningen Universiteit & Stichting Wageningen Research (Nederland), Politecnico di Torino (Italië), Aeres Groep (Nederland), Fachochschule Sudwestfalen (Duitsland).

De EFUA-partners zullen nauw samenwerken om de meest recente kennis te delen via netwerken, publicaties en de ontwikkeling van richtsnoeren voor beste praktijken.

Meer info: https://www.efua.eu/urban-agriculture/types-urban-agriculture

Bron/foto's: EFUA/Daniel Münderlein.