ventilator

Effecten hittegolf nog behapbaar, maar ernst kan snel toenemen

27 september 2023
Landbouweconomen hebben de schade van hitte op de melksamenstelling en gehalten becijferd.