Een nieuw Boeren(bond)jaar begint!

21 september 2023

Met de vergaderingen ‘Boeren(bond)jaar begint’ werd in de afgelopen maand de aftrap voor het nieuwe werkjaar gegeven met de besturen van bedrijfsgilden uit heel de provincie.

Tijdens vier regionale avonden kwamen de bestuursleden van bedrijfsgilden samen om een interessant winterprogramma uit te werken. Je mag je dus binnenkort verwachten aan één of enkele interessante vergaderingen georganiseerd door je lokale bedrijfsgilde. Er werd niet alleen tijd gemaakt om te brainstormen en afspraken te maken over het winterprogramma, maar er was telkens ook een lid van de directie aanwezig om een inzicht te geven over de syndicale machinekamer van Boerenbond.

Nadien werd uiteraard nog de nodige tijd gemaakt om bij een hapje en een drankje van gedachten te wisselen over serieuze, maar ook al wel eens minder serieuze thema’s. Ook dat is Boerenbond, tijd maken voor elkaar. We willen alvast de bestuursleden bedanken die hun schouders zetten onder het uitwerken van een mooi winterprogramma voor hun leden en wensen alle leden leerrijke en fijne bedrijfsgildevergaderingen toe georganiseerd door je lokaal bedrijfsgildebestuur!