Een mobiele stal wash dankzij VLIF-innovatie

15 januari 2020

Innovatie in de land- en tuinbouw is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Dat vindt het departement Landbouw en Visserij. Daarom doet het ook dit jaar een oproep voor innovaties die in aanmerking komen voor VLIF-projectsteun. Gunter Klaasen uit Ravels vroeg én kreeg in 2017 VLIF-steun voor het ontwikkelen van een mobiele ‘stalwash’, waarmee hij zijn pluimveestal efficiënter schoon kan spuiten.

Gunter nam pas drie jaar geleden het pluimveebedrijf van zijn vader over. Hij is wel opgegroeid op het bedrijf en heeft veel voeling met de sector, maar hij is een jonge ondernemer. Hij kijkt naar de toekomst: “Ik heb nu een bedrijf met 75.000 vleeskuikens. De gebouwen beginnen te verouderen en daarom wil ik het bedrijf vernieuwen en daarbij ook een kleine uitbreiding doen. ‘Wat je zelf doet, doe je beter’, dus probeer ik zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van anderen.” Gunter merkte dat er in zijn bewegingspatroon heel wat handelingen terugkeerden wanneer hij met de hogedrukspuit door de stal liep. “Kan dat niet automatisch?”, vroeg ik me af. Ik begrijp wel dat het bijna onmogelijk is om een stal volledig geautomatiseerd uit te spuiten, maar dat moet toch gemakkelijker en sneller kunnen. Dus ging ik bekijken hoe haalbaar automatisatie is.” Met dit idee – dat nog in volle groei was – in het achterhoofd, schreef Gunter zich in voor de inspiratiesessie rond VLIF, die het Innovatiesteunpunt begin vorig jaar organiseerde in Geel.

Inspiratiesessie VLIF

“Tijdens de sessie maakte ik kennis met de mobiele hoevewinkel van Nele Devoghel en Koen Bruneel. Die hadden het jaar voordien VLIF-investeringssteun ontvangen voor hun innovatie. Nele was heel enthousiast en zoals ik het haar hoorde vertellen, leek de procedure voor de VLIF-aanvraag vrij eenvoudig. Toen ik er effectief aan begon, bleek het wel niet zo simpel. Want ik moet toegeven dat het dossier voor de steunaanvraag veel werk vergt. Ik denk dat dit eenvoudiger zou kunnen. Ik heb momenteel een relatief klein bedrijf en ik ben vrij handig met de computer, dus daar verloor ik geen tijd mee. Voor landbouwers met een groot bedrijf en die niet zo vlot met de computer kunnen werken, is zo’n VLIF-dossier volgens mij echt een hele opgave.

Uiteindelijk besloot ik om mijn aanvraag toch in te dienen. De 40% investeringssteun die je krijgt, is natuurlijk de moeite waard. En ik had ook niets anders te verliezen dan de tijd die ik erin stak. Ik ben hierin trouwens goed begeleid door innovatieconsulent Hanne Leirs. Tijdens het infomoment had ik mijn idee al voorgelegd aan enkele aanwezigen. Zij dachten dat er grote kans was dat mijn project het zou halen, net omdat zo’n automatische spuitinstallatie in de pluimveehouderij nog niet bestaat. Dat gaf mij een extra boost om ermee door te gaan.”
Voor innovatieve projecten kan het VLIF je 40% steun geven op een totale investeringssom van 500.000 euro. Het feit dat deze steun aanvullend is op de gewone VLIF-steun maat de maatregel extra interessant. “Ik kan eerlijk zeggen dat ik zonder de VLIF-steun nooit begonnen was aan de uitwerking van deze innovatie. Ik moet zelf wat bouwen, maar ook een nieuwe, sterke machine kopen. Die zware investering zou ik anders nooit gedaan hebben.”

Van idee naar uitwerking

De mobiele stalwash is momenteel een concreet plan. Op de uitvoering is het nog even wachten, want eerst moeten er aan de stal van Gunter nog een paar verbeteringen gebeuren in het kader van de grotere vernieuwingsoperatie en het papierwerk dat daarmee samenhangt is nog niet helemaal klaar. Concreet heeft Gunter een grote waterbuffer nodig, waarmee hij het watervat voor de schoonmaak snel kan vullen, en er moet voldoende opvang zijn voor het water dat wegloopt bij het reinigen.

Natuurlijk gaat er aan zo’n idee een heel denkproces vooraf. “Als ik nu de drinklijnen manueel schoon spuit, moet ik elke leiding vier keer langslopen. Als ik een frame met vier spuitkoppen had, kon ik het proper maken door er één keer langs te rijden. Ook de eetgoten zou ik in één beweging kunnen reinigen. Maar dan heb ik een machine met voldoende vermogen nodig die laag genoeg is om in de stal te rijden.” Om hierover informatie in te winnen, ging Gunter brainstormen met het landbouwmechanisatiebedrijf Van Tigchelt.

Tijdswinst en werkverlichting

Het resultaat van die brainstorm was positief. Gunter heeft zijn initiële idee verder uitgewerkt en de nieuwe machine is nu volledig uitgetekend. De pomp is besteld en binnenkort begint hij de machine effectief te bouwen. “De stalwash wordt een systeem met een buffervat en hogedrukpomp, waarmee je de stal machinaal kunt schoonmaken. Je hoeft handmatig niks te doen, behalve met de machine door de stal rijden, natuurlijk. Maar alleen daarmee, haal ik niet genoeg rendement uit die spuit. Daarom zou ik ze ook willen gebruiken via een hogedrukleiding in de stal, om stukken schoon te maken waar de machine niet bij kan.”

Onder meer door zijn overleg met Van Tigchelt, is Gunther er zeker van dat hij het pompsysteem kan realiseren. “Ik moet raamwerken maken met de juiste spuitkoppen erop. Die moeten natuurlijk gemaakt zijn van materialen die bijvoorbeeld bestand zijn tegen zepen. Bovendien is het essentieel dat ik voldoende druk behoud. Wanneer je niet met één spuitkop maar bijvoorbeeld met vier spuitkoppen werkt, wordt het debiet verdeeld over alle vier en toch moet de straal krachtig genoeg zijn. Het grootste voordeel zal zijn dat de machine vrij en mobiel door de stal kan rijden, dus zonder leidingen die je per ongeluk kunt stukmaken. Mijn volgende stap wordt dan zorgen voor een waterbuffer en voldoende wateropvang, want ook de rest van je bedrijf moet erop voorzien zijn, anders werkt het niet goed. Ik ben er zeker van dat deze mobiele stalwash zal zorgen voor tijdswinst en mijn werk zal verlichten, zodat ik ook op termijn al mijn spuitwerk zelf kan blijven doen. Dat maakt het werk lichter en het past perfect in mijn filosofie als bedrijfsleider.”

 


Dit artikel werd gepubliceerd in  Boer&Tuinder.  Voor het overnemen van artikelen uit Boer&Tuinder is steeds schriftelijke toestemming van de redactie nodig. Bronvermelding is altijd verplicht.