Adriaensen LV demo laadpalen

Een laadpaal op jouw bedrijf?

22 november 2023

Op 16 november vond de eerste demodag laadpalen plaats bij aardbeientelers Adriaensen uit Hoogstraten. Een 50-tal aanwezigen kregen info over de verschillende technische oplossingen, de wetgeving, de combinatie met zon en batterijen, de verdienmodellen en de aandachtspunten rond verzekering en financiering.  

demodag laadpalen
Waarom laadpalen?

Een belangrijk voordeel aan een laadpaal is dat je als eigenaar zelf kan bepalen wat de verkoopsprijs is van de elektriciteit. Prijzen van rond de 600 €/MWh zijn gangbaar. Die zijn een stuk hoger dan de marktprijs van elektriciteit van het net, die zit al een poosje rond de 100 €/MWh. Een laadpaal kan dus een goede technologie zijn om het overschot van jouw zonne-energie aan een betere prijs te verwachten. Uiteraard is het nadeel wel dat je moet investeren in laadinfrastructuur en dat de afnemers tot bij je laadpaal moeten komen. Als eerste opportuniteiten in de land- en tuinbouw zien we dan ook de bedrijven die aan enige vorm van verbreding doen. Denk hierbij aan teambuilding, landbouweducatie, hoevewinkels, vakantiewoningen, etc.

Welke laadpaal kies ik?

De AC-laadpalen zijn de meest voorkomende laadpalen. Ze laden aan een lager vermogen. Het gevolg hiervan is dat de laadtijd langer is dan bij DC-laadpalen. AC-laadpalen worden daarom hoofdzakelijk geplaatst bij particulieren en bedrijven waar de vloot meerdere uren per dag geparkeerd staat. In deze gevallen is er immers tijd om traag te laden. 

De DC-laadpalen zijn snelladers. Op een kwartier kunnen zij al heel wat verschil maken op de batterijteller. Om dit te kunnen doen, hebben ze uiteraard een groter vermogen nodig. Het gevolg daarom is dat de investering om een DC-laadpaal te plaatsen ook aanzienlijk hoger is. Daarnaast doe je er ook goed aan om na te gaan of je lokale distributienet de plaatsing van zo'n paal wel aankan. DC-laadpalen zie je het vaakst verschijnen langs snelwegen. 

Dit zou betekenen dat landbouwbedrijven waar burgers voor minstens 3 uur aanwezig zijn wel verder kunnen met de goedkopere AC-laadpalen, maar dat deze voor hoevewinkels waar bezoekers gemiddeld maar een kwartier parkeren, ze niet echt een goede optie zijn.

Laadpaal ecotechnics
Presentatie ecotechnics
In cijfers

Een rekenvoorbeeld toonde aan dat er terugverdientijden van 3 jaar te behalen zijn indien er 50 laadbeurten per maand verkocht kunnen worden. Een zeer mooie rendabiliteit indien je weet dat je potentiële afnemers hebt. De aanwezigheid van een laadpaal zal er naar alle waarschijnlijkheid ook voor zorgen dat er meer volk naar je verbredingsactiviteit komt. Dit omdat er de komende jaren 650.000 elektrische bedrijfswagens gaan bijkomen die tijdens het online boeken veelal gaan aanvinken dat het een vereiste is dat er lokale laadpalen aanwezig moeten zijn. Bij mezelf zal dat binnenkort alleszins al het geval zijn.

Nog niet genoeg van laadpalen? Bekijk hieronder dan nog even de presentatie van de dag zelf. 

> Presentatie Boerenbond
> Presentatie Ecotechnics