De honderdste windmolen geplaatst door EAZ leek ons een gelegenheid om de bewuste werf te bezoeken. Eind juli troffen we Tom Vergauwe, country manager van EAZ, op een melkveebedrijf in Wichelen.

Die honderd windmolens blijken allemaal op landbouwbedrijven te zijn geplaatst, waarvan een zeventigtal bij melkveebedrijven. De rest staat vooral bij pluimvee- en varkensbedrijven. Er werd er ook één geplaatst op een sierteeltbedrijf, dat een te zwakke aansluiting had om de pomp voor de irrigatie aan te drijven en binnenkort wordt een tweede molen geplaatst in die sector.

Het succes in de melkveehouderij heeft er vooral mee te maken dat melkrobots 24 uur op 24 stroom nodig hebben, en dat dit met PV (zonnepanelen) alleen overdag lukt. “We hebben zeker een goed jaar”, vertelt Vergauwe, “wanneer de vergunningen tijdig rond geraken verwachten we er nog een 45 tot 50 te plaatsen dit jaar.”

Overheidssteun

Het gaat over één type: de EAZ 13.2, die een rotor heeft van 13,2 meter diameter en 137 m² windvang (oppervlakte waarop de wind kan inwerken om de rotor te doen draaien). Het vermogen is 15 kW omvormer. “Dat is het vermogen waarop het VLIF de tussenkomst baseert”, legt Tom uit. “Bij de berekening van de tussenkomst gaat men voor deze blokperiode uit van 4 euro per Wattuur, wat voor deze molen dus op 60.000 euro komt.” Met 40% VLIF kom je dan op een steunbedrag van 24.000 euro.

rtr

“Jongeren (< 40 jaar) kunnen 10% extra krijgen en komen dus op 30.000 euro. Die kunnen daarmee zowat 1/3 van hun investering bekostigen. Het totale project - volledig geplaatst en inclusief bouwaanvraag en netstudie - komt op zowat 90 tot 95.000 euro.”

Voor de terugverdientijd is volgens Tom enige nuance nodig. “Die hangt af van het verbruiksprofiel en hoeveel effectief is opgewekt. Maar globaal kunnen we er een terugverdientijd van zowat 7 tot 8 jaar kleven op dit project. Wie alle stroom effectief zelf kan gebruiken haalt uiteraard het hoogste rendement.”

Rendement afwegen

EAZ staat dus ook in voor de vergunningsaanvraag. Doorgaans is die succesvol. Tom vertelt dat sedert 2018 slechts een zestal dossiers niet vergund geraakte. Vrij recent kreeg de provincie West-Vlaanderen een beleidskader dat ook een opening creëert voor KMO’s. Voordien was een kleine windmolen enkel mogelijk voor land- en tuinbouwbedrijven. Tom merkt dat de andere provincies zich op het beleidskader van West-Vlaanderen inspireren.

Het normale traject bestaat uit een eerste plaatsbezoek en een gesprek, waarbij bekeken wordt waar de molen kan geplaatst worden. “Nadien volgt een windstudie, bekijken we het verbruiksprofiel van het bedrijf en volgt een rentabiliteitsberekening. We hebben op basis daarvan al enkele keren aangeraden om af te zien van het project.”

Maar Vergauwe verwacht dat de interesse nog zal toenemen. Eind juli kwam in de actualiteit dat bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen geen elektriciteitsaansluiting meer kunnen krijgen, omdat het net verzadigd is - gezien de doorgedreven elektrificering, onder meer voor personenwagens. En ook in Vlaanderen is het net op veel plaatsen aan vernieuwing toe. “Er zijn al signalen van Elia dat de netkosten significant  zullen moeten stijgen om die vernieuwing te bekostigen, en dat weegt door in de elektriciteitsprijs.”    

Bron: Boerenbond.