drones

DronePort Connect: drones in de agro- en foodsector - mét video

13 november 2023

Op 13 november was DronePort Sint-Truiden het decor voor een infosessie met keynotes, pitches en live demonstraties.

De sessie richtte zich op zowel professionals uit de brede agrofoodsector die de toekomst van autonome dronetoepassingen in de landbouw en agrofood industrie willen verkennen, als op ontwikkelaars of aanbieders van dergelijke toepassingen die nieuwe contacten willen leggen. Het ideale moment dus om te ontdekken wat er vandaag precies allemaal kan op vlak van drones, en waar de uitdagingen zitten. 

In een videoboodschap gaf minister Jo Brouns alvast mee dat wij hier in Vlaanderen wereldleiders zijn op vlak van innovatie, ook in de land- en tuinbouw. Drones kunnen een plaats hebben in de duurzame land- en tuinbouw, en de minister gaf aan op Flanders Make te rekenen om deze toepassingen verder uit te bouwen. 

Schakel tussen industrie en universiteiten

Bart Theys van Flanders Make legde uit dat de organisatie de schakel wil zijn tussen industrie en universiteiten, om kennis om te zetten in praktijk. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een drone die doorheen een magazijn vliegt en helpt bij inventarisatie en stockbeheer, maar ook eentje die landbouwvoertuigen helpt om over de weide te navigeren en reekalfjes in het gras te detecteren. "Hierbij kozen we voor een setup waarbij de drone via een kabel verbonden was met het landbouwvoertuig omdat we hoopten dat dit wetmatig iets eenvoudiger zou liggen, maar dat bleek niet het geval."

"Momenteel werken we aan mogelijkheden om geautomatiseerder te kunnen werken, want de pilootkost zorgt er nu voor dat de operationele kosten van dronegebruik nog vrij hoog liggen. Verder ontwikkelen we ook manieren om betaalbare off-the-shelf drones in te zetten. Een voorbeeld uit de land- en tuinbouwsector is het inzetten van drones om vogels te verjagen uit wijngaarden. Deze druiven zijn een hoogopbrengstgewas en spreeuwen zouden de oogst volledig kunnen vernielen. Wanneer we een drone inzetten om de vogels te verjagen, is er minder geluidsoverlast voor de buurt dan met de huidige luide systemen om vogels te verjagen. Daarnaast zijn we ook bezig met een project waarbij we drones binnen in een serre laten vliegen over aardbeiplanten. De camera telt de bloemetjes en die wordt herleid tot een heat map op basis waarvan de teler een concretere oogstvoorspelling kan doen."