Drie keer meer uitzicht door inzicht

20 oktober 2017

Door de ondernemersscans van ‘Uitzicht door Inzicht’ kregen al 185 land- en tuinbouwbedrijven een beter zicht op hun stand van zaken. Wij gingen langs op 3 bedrijven die zo’n scan lieten uitvoeren, om te ontdekken wat ze intussen al veranderden in hun bedrijfsvoering.

Het bos en de bomen zien

Sinds 2013 werken Jolien Lips en Joost De Winter mee in boomkwekerij De Winter. De oom van Joost stapte toen uit het bedrijf, maar Joosts vader is er wel nog actief. De boomkwekerij in Wetteren specialiseert zich in laan-, bos- en sierbomen. Vooral de financiële toestand van het bedrijf was een kluwen waaruit de jonge zaakvoerders maar moeilijk wegwijs raakten. Via Boeren op een Kruispunt kwamen ze in aanraking met de ondernemersscan van ‘Uitzicht door Inzicht’.

Joost De Winter: “In 2013 hebben we het bedrijf overgenomen en onze papieren waren een grote ramp. We geraakten er zelf niet goed wijs uit. Toen we hoorden over de ondernemersscan, heb ik overlegd met mijn vrouw en mijn vader, die ook allebei in het bedrijf zitten. We besloten dat we er zeker niet slechter van konden worden en schreven ons dus in voor zo’n scan. Het is natuurlijk een grote stap in het onbekende. Twee personen die je niet kent, komen langs om de ondernemersscan af te nemen. Wij waren daar wel wat bang voor. We vreesden dat ze ons met onze neus op de feiten zouden drukken en ons net datgene zouden vertellen wat we niet wilden horen. Ik had mijzelf achter mijn bureau gezet, armen gekruist, niet van plan om het achterste van mijn tong te laten zien. Maar ze stelden ons op ons gemak en kwamen zo tot de essentie. In de drie uur die het gesprek duurde, hebben ze op een positieve manier erg diep gegraven, zowel in de bedrijfsboekhouding als in de persoonlijke onderlinge relaties binnen het bedrijf.”

Geprikkeld door wat hij leerde uit de ondernemersscan, volgde Joost een kmo-cursus om zijn bedrijf nog beter te kunnen leiden. Er werden ook plannen gemaakt voor een bedrijfsadviesraad, waar mensen met managementervaring in een andere sector hun visie op de boomkwekerij formuleren. Joost en Jolien leerden ook om af en toe even stil te staan en te denken over de richting die hun bedrijf uitgaat. En er was een verschuiving in de taakverdeling.

“Voordien volgde Joost alle klantencontacten op”, vertelt Jolien. “Maar Joost is een boomkweker in hart en nieren en de administratie is veel minder zijn ding. Daarom hebben we nu besloten dat ik de betalingen opvolg en ook klanten aanmaan die te laat zijn met hun betalingen. Joost kan zich dan volledig op de bomen focussen en hoeft tegenover zijn contacten niet de rol van boeman op te nemen.”
 

Drie bedrijven in één

Peter Snoeck en Katelijne Michels hebben met De Rooigemvallei in Huise een gemengd bedrijf, akkerbouw en varkens. Ze combineren deze twee takken met een hoeveslagerij met thuisverkoop. Drie bedrijven in één eigenlijk, wat soms leidt tot een zeer hoge werkdruk.
 

“Er zijn op het bedrijf vaak pieken”, vertelt Katelijne. “Als we in de slagerij bezig zijn, werken we vaak tot 3 uur ’s nachts. We zijn allebei veertigers in goede gezondheid, maar we vragen ons soms wel af of we dit over tien jaar nog kunnen.” Een hoge werkdruk, dus, maar Peter en Katelijne wisten niet welke onderdelen van hun bedrijf de beste cijfers konden voorleggen.

“Het vorige boekhoudsysteem gaf ons per bedrijfstak te weinig inzicht in het economische verhaal van het bedrijf”, licht Peter toe. “Dankzij de scan hebben we daar op dit moment een beter zicht op. We voerden wel een bedrijfseconomische boekhouding, maar zonder veel inzicht. Na de scan namen we iemand onder de arm die ons hierbij helpt. Zelfs al na één sessie waren we enorm veel wijzer geworden.”

Om hun hoeveslagerij te promoten, heeft De Rooigemvallei een eigen website. Katelijne: “Uit de scan bleek dat onze website erg verouderd is. Hij is nog wel functioneel, maar niet meer van deze tijd. Daarom zoeken we nu iemand om onze website te professionaliseren, zodat we daar verder mee geraken.”
 

Paprika’s met toekomst

Marc Lambrecht runt in Nevele samen met zijn echtgenote Gerda en dochter Liesbeth paprikakwekerij Gemapa – wat staat voor Gerda, Marc en paprika. Met het oog op de toekomst is het vooral belangrijk dat dochter Liesbeth een beter zicht krijgt op de financiële kant van de zaak, een onderdeel van de bedrijfsvoering dat tot nu toe vooral bij vader Marc lag. “Uit de scan kwamen voor Liesbeth een aantal opdrachten naar voren die ze moest vastpakken”, vertelt Marc.

“En dat doet ze ook. Ik merk dat ze nu soms achter mijn rug in de boekhouding snuistert. Dat vind ik goed. Het is belangrijk dat zij hierin haar eigen weg vindt.” Liesbeth heeft ook de contacten met kopers overgenomen. “De scan resulteerde onder meer in een advies om mij de contacten met de kopers te laten doen”, vertelt ze. “Mijn vader babbelt te veel. Ik ken het product ook goed, dus het was logisch dat ik dat zou doen. Daar zou ikzelf nooit aan gedacht hebben, maar intussen heb ik de eerste gesprekken al gevoerd en het loopt inderdaad erg vlot.”

Gemapa is gegroeid van een klein familiaal bedrijf naar een onderneming met een tiental werknemers en dat beïnvloedt het zaakvoeren. Marc: “Vroeger was het belangrijkste punt dat je groene vingers had. Nu is dat het management, het personeel kunnen motiveren, delegeren, aanvoelen welk personeelslid je het beste waar kunt inzetten enzovoort. En dan moet je al die onderdelen aan elkaar knopen. Het was voor ons alle drie confronterend om te horen dat we meer moeten delegeren. Wij hadden altijd een voorbeeldfunctie, maar doordat we gegroeid zijn van één naar tien
 personeelsleden, kan dat nu niet altijd meer. We moeten nu vooral een kader scheppen en instructies geven.”

“Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om op tijd en stond bezig te zijn met de financiële kant van het bedrijf, een bedrijfsvisie uit te zetten en een plan te hebben voor de lange termijn. Bovendien moet je dit alles voortdurend flexibel kunnen bijschaven. Een visie is het allerbelangrijkst.” “En advies inwinnen bij instanties zoals het Innovatiesteunpunt”, vult Liesbeth aan. “Ik zou een ondernemersscan echt aanraden aan andere bedrijven, omdat je dan ziet waar je staat als bedrijf, wat je mindere en sterke punten zijn en waaraan je in de toekomst als bedrijf moet werken. Veel mensen zijn een beetje blind en leven alleen in hun eigen wereld, op hun eigen bedrijf. Je wereld verbreden en je bedrijf op deze manier een beetje openzetten, zorgt voor een frisse blik. Zo word je een ervaring rijker.”