Door hoge prijzen werd in 2022 dubbel zoveel graan geoogst

4 mei 2023

Eerder was al bekendgemaakt dat de boeren door de hoge graanprijzen, een gevolg van de oorlog in Oekraïne, meer graan hadden gezaaid vorig jaar. Bovendien verliep het groeiseizoen "optimaal", waardoor de opbrengst per hectare hoger lag dan in 2021. Daardoor kon er ruim 15 procent meer granen geoogst worden dan in 2021.

De graanopbrengsten in 2022 waren beter dan 2021. Het groeiseizoen voor granen is door de optimale groeiomstandigheden in 2022 heel goed verlopen, alsook de oogst ervan. De opbrengsten van de wintergranen lagen veel hoger dan normaal (+15% voor wintertarwe en +3% voor wintergerst).

Doordat er meer wintergerst ingezaaid werd steeg de productie in 2022 zelfs met +20%. De opbrengststijging bij de zomergranen was minder uitgesproken dan deze van de wintergranen maar doordat veel meer zomergraan ingezaaid werd door de gunstige graanprijzen, steeg de productie met +96% voor zomergerst en +108% voor zomertarwe.

Voor maïs en aardappelen was zomer te droog

Voor maïs was het dan weer te droog en is er een opbrengstdaling van -21% voor korrelmaïs en -10% voor voedermaïs. Door de oppervlaktedaling van voedermaïs daalde de productie zelfs met -13%. De productie van korrelmaïs kwam uiteindelijk uit op +3% doordat ook hier, door de hoge graanprijzen, 30,4% meer korrelmaïs ingezaaid werd.

Ook voor de aardappelen was de zomer te droog en lieten ze een lagere opbrengst optekenen van -9,6%. De productiedaling is iets kleiner dan de opbrengstdaling (-7,6%) doordat er iets meer aardappelen gepoot werden. Suikerbieten hebben minder water nodig dan maïs en aardappelen en hebben kunnen profiteren van de droge weersomstandigheden. De opbrengst is met +8% gestegen tegenover 2021 en de productie met +4%.

Door de gunstige prijsvorming werd in 2022 5% meer koolzaad ingezaaid. Dit gecombineerd met gunstige opbrengsten liet een productiestijging van +29% optekenen.

gbgb
gbb

Naar aanloop van het nieuwe GLB in januari 2023 heeft Europa in 2022 overgangsregelingen opgestart, de zogenaamde pre-ecoregelingen. Bij een van deze maatregelingen behoort de inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijk teelten.

Eénjarige eiwitteelten namelijk vlinderbloemigen en mengteelten van vlinderbloemigen met granen komen hiervoor in aanmerking. Deze maatregelen verklaren de grote verschuivingen tussen ‘andere granen’ (-86% of -19 023 ton) en ‘andere droog geoogste peulvruchten (+123% of +23 466 ton).

Bron: Belga/StatBel.