dcd

Discussieer mee over peulvruchten voor humane consumptie

3 november 2022

Peulvruchten en mengteelten hebben enkele beloftevolle argumenten om de duurzaamheid op je bedrijf te verhogen, ecologisch én economisch. Toch gaat het vaak om minder bekende gewassen en/of zorgen de mengteelten voor extra complexiteit. Heb je er al ervaring mee of wil je er meer over weten? Kom dan zeker af naar de infoavond op maandag 21 november op het provinciaal kantoor van Boerenbond Oost-Vlaanderen.

Tijdens deze avondvergadering kom je alles te weten over recente veldproeven bij UGent en ILVO. Kevin Dewitte (UGent) bundelt de resultaten uit verschillende proeven met mengteelten van onder andere wintererwten en veldbonen. Ook lupinen, een gewas waarvan het areaal in Nederland en Duitsland de laatste jaren sterk toenam, komt aan bod.

Hilde Muylle (ILVO) komt uitleg geven over soja waarnaar ze onderzoek doet binnen het project LoCoSoy. Haar collega Elien De Rooze komt met de meest recente resultaten van proeven met Vlaamse kikkererwten en met gele erwt, lupine en veldboon, ingezaaid als mengteelt met haver.

Karolien Cools (Boerenbond) rondt deze boeiende avond af met uitleg over de ecoregelingen.

Waarom peulvruchten en mengteelten?

Er is een groeiende marktvraag naar peulvruchten van eigen bodem. Bovendien zijn het gewassen die minder bemesting nodig hebben en bijdragen aan een grotere biodiversiteit en een actief bodemleven.

Binnen verschillende projecten zoals Cropdiva (met financiering van Europa), Een boon voor Leuven en KIPEi (met middelen van de Vlaamse overheid), werkt Boerenbond met andere organisaties samen om een waardeketen te bouwen van boer tot bord waar vakmanschap en verbondenheid, resulteren in een faire prijs voor elke schakel in de keten.

Info: Nele.Lauwers@boerenbond.be