“Discussie over het nut van veeteelt kan je nooit verliezen”

31 mei 2023
Over welke en hoeveel veeteelt er nodig is kan je discussiëren, maar veeteelt is absoluut nodig voor de volksgezondheid en de bestaande ecosystemen. Dat vertelde Prof. Dr. ir. Frédéric Leroy (VUB) op het zevende jongerencongres voor ‘Feed professionals.’

Het jongerencongres is een organisatie van de Belgische (BFA) en Nederlandse mengvoederfederatie (Nevedi). Prof. Leroy zette vraagtekens bij de vele kritiek die het eten van vlees te verduren krijgt. De gehanteerde norm van 0,8 gram per kg lichaamsgewicht is een absolute bodembehoefte. Zeker voor zwangere en lacterende vrouwen of voor ouderen en zieke mensen kunnen de aanbevolen hoeveelheden misschien zelf twee of drie keer zo hoog liggen. Onderzoek bij tienermeisjes in Australië en het Verenigd Koninkrijk toonde al ijzertekorten aan bij een deel van deze tienermeisjes op een cruciale leeftijd.

Geen ongewenste verschuiving

Eiwit uit vlees vervangen door plantaardige producten kan, maar niet elk eiwit is hetzelfde en dus zomaar inwisselbaar. Peulvruchten moeten op een goede manier klaargemaakt worden. Bovendien is voeding veel meer dan eiwit. Vlees bevat naast eiwitten ook micronutriënten. In alternatieven is die niet altijd even beschikbaar. Vleesvervangers zijn vaak ultrabewerkt. “Als je een ultrabewerkte vleessnack vervangt door een ultrabewerkte plantaardige variant is er niet veel aan de hand. Maar als je vooral onbewerkte voeding gaat vervangen krijg je een ongewenste verschuiving”, aldus Leroy.
Frédéric Leroy is ook een van de auteurs van de Dublin Declaration waarbij ondertussen 1000 wetenschappers pleiten voor een hernieuwde waardering van de troeven van de veeteelt voor de mensheid en de ecosystemen waarin ze leven. 

Geen zwartwitverhaal

Dr. Dorien Van Wesemael en Dr. Marta Lourenço, onderzoekers verbonden aan ILVO, lichtten onderzoek toe over het vervangen van soja in rantsoenen voor kippen en varkens. Soja komt altijd erg negatief uit levenscyclusanalyses omwille van het veranderen van natuur in productief akkerland. Alternatieven voor soja scoren op dat vlak beter als ze in onze ruime regio worden geproduceerd, maar het is zeker geen zwartwitverhaal vertelden beide onderzoekers. Zo heeft DDGs, een nevenstroom uit de productie van bio-ethanol, een droogstap nodig en teelten zoals koolzaad hebben kunstmest nodig. 

Geen één oplossing

Eiwitconcentraten, zeewieren, insecten, fermentatieproducten hebben elk hun voor- en nadelen op het vlak van kwaliteit, aminzouurbalans, antinutritionele factoren… Alternatieven moeten in voldoende hoeveelheid beschikbaar zijn op de markt gedurende het hele jaar en betaalbaar zijn. Uit onderzoek aan het ILVO blijken varkens even goed te kunnen presteren met sojavrije rantsoenen op het vlak van groei en voederconversie. De karkaskwaliteit was evenwel iets minder. 
Bij pluimvee blijkt soja zeker in het beginstadium heel moeilijk volledig te vervangen. Op dag 39 was het gewicht ook 200 gram lichter, met een slechtere voederconversie bovenop. Breder is de inzet van sojastroom er gekomen als reststroom van de sojaolie. Vandaag is er sojaolie genoeg en wordt er geteeld voor het sojaschroot. Maar mocht soja in veevoeder massaal vervangen worden, zal voor de olie toch sowieso sojaproductie nodig zijn. “Eén oplossing in de eiwittransitie is er niet. Een oplossing moet er op maat van elk mengvoeder en veebedrijf komen”, besloten beide onderzoekers.
 

BFA jongerencongres