Digitaal kunstmestregister: wat is de stand van zaken?

3 mei 2023

De Vlaamse Regering heeft vorige vrijdag het uitvoeringsbesluit over het digitale kunstmestregister terug hersteld via een eerste principiële goedkeuring, nadat dit besluit vernietigd werd door de Raad van State. Dit was vernietigd omdat er geen advies was ingewonnen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

De volgende weken wordt er nu wel advies aan de Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd. Door het gevoerde juridische proces, opgestart door Belfertil, zijn er inhoudelijk dus geen aanpassingen gekomen.

Tot de definitieve goedkeuring - afgelopen vrijdag was slechts een eerste principiële goedkeuring - gelden er vandaag geen verplichtingen meer om binnen de opgelegde termijnen digitaal het gebruik van kunstmest door te geven. Dit moet wel op het bedrijf bijgehouden worden. Alle handelingen die in tussentijd gebeurd zijn moeten wel voor 15 juni digitaal worden ingegeven. Dit is namelijk een overgangsbepaling die men heeft ingeschreven. De Vlaamse Regering hoopt het besluit op 1 juni definitief te kunnen laten ingaan.

Meer rechtszekerheid voor verantwoordelijke landbouwer

We stelden aan de Mestbank verschillende keren de vraag om meer rechtszekerheid voor de verantwoordelijke landbouwer van de bemesting te geven. Onze vraag is nu wel meegenomen in dat nieuwe besluit: iemand die een bemesting uitvoert op een perceel dat niet van hem is, moet hiervoor een toestemming hebben van de verantwoordelijke landbouwer.

Dat kan mondeling maar er wordt ook een modelformulier voor deze toestemming door de mestbank op de website van de VLM ter beschikking gesteld. De bewijslast ligt in ieder geval bij de landbouwer die de bemesting deed en niet bij de verantwoordelijke voor het perceel.

We voerden met de VLM verschillende gesprekken over de onwerkbaarheid van het digitaal kunstmestregister en deden meerdere suggesties om het loket te verbeteren. We zullen dit ook op tafel blijven leggen. In ons MAP 7-voorstel werd in elk geval een evaluatie van het digitaal kunstmestregister opgenomen, waarbij de gebruiksvriendelijkheid een absoluut belangrijk punt is om rekening mee te houden.

Bron: Boerenbond.