hjh

DGZ viert 20-jarig jubileum en zwaait voorzitter Heylen uit

25 mei 2023

DGZ, de dierengezondheidszorg Vlaanderen, staat al twintig jaar veehouders en dierenartsen bij in de monitoring, bestrijding en preventie van dierziekten.  Afscheidnemend DGZ-voorzitter Marcel Heylen keek terug twee decennia ondersteuning en projecten, waarin ook het voortdurend zoeken naar efficiëntieverbeteringen steeds terugkwam.

Dat die efficiëntieverbeteringen geen zinloze oefeningen zijn, bleek ook uit de presentatie van de jaarlijkse resultaten. Als sinds 2017 kampt DGZ met negatieve operationele cijfers. Ook vorig jaar was er na afschrijven opnieuw een tekort van 618.000 euro. Er was een daling in omzet (door de daling in beslagen en analyses), en daarbovenop stegen de energiekosten fel en ook de invoering van het digitale paspoort (DEMAT) bracht extra kosten met zich mee.

Directeur prof. Benedikt Sas zag de eerste vier maanden van dit jaar positievere cijfers en hoopt eind dit jaar op een break-even te landen. ARSIA, de Waalse tegenhanger van DGZ heeft het geluk ook te kunnen terugvallen op financiële ondersteuning door de Waalse overheid. DGZ hoop dat Vlaanderen hier inspiratie uit kan putten.

Verdere digitalisering

Nog meer dan op haar financiële resultaten, wordt DGZ beoordeeld op haar werk in het veld. Naast de 1,12 miljoen labo-analyses, de 1,24 miljoen ontvangen monsters, de 8.370 autopsies en de 12,6 miljoen afgeleverde oormerken gingen de DGZ-dierenartsen ook 1.238  keer mee op bederijfsbezoek in het kader van identificatie en registratie of gezondheidszorg. Vorig jaar werd het digitale paspoort eindelijk (DEMAT) officieel ingevoerd, en ook de lancering van de DGZ Rund app betekende een verdere stap daar digitalisering.

Marcel Heylen diende gezien de bepalingen in de statuten (niet langer dan 16 jaar in het bestuur en niet ouder dan 67) ontslag te nemen als DGZ-voorzitter. Hij kaderde de ontstaansgeschiedenis van DGZ en zijn voorlopers in de jaren ’30 van de vorige eeuw, toen 35% van de rundveebedrijven besmet was met tuberculose (TBC). In 1951 werden de Provinciale Verbonden voor tuberculosebestrijding via een aantal KB’s officieel bij de bestrijding van de ziekte betrokken.

Later kwamen daar de strijd tegen brucellose, salmonella, CRD en Aujeszky bij. In de jaren ’90 werd de Centrale Dierengezondheidsvereniging opgericht die Sanitel opstartte. In 2003 fuseerden de Provinciale Verbonden voor dierziektebestrijding tot DGZ. Met de oprichting van Vivee vijf jaar geleden werden gelijklopende activiteiten met het melkcontrocentrum MCC ondergebracht in één entiteit.

Geen vergadering gemist

De laatste twaalf jaar was melkveehouder Marcel Heylen uit Geel de voorzitter van DGZ. Boerenbond-leden kunnen hem ook kennen van zijn dagboekbijdrages in ons ledenblad Boer&Tuinder. Als melkveehouder kende hij acht 100.000-liter koeien op zijn bedrijf, waaronder de eerste homozygote hoornloze koe die die eer te beurt viel. Ondanks die focus op het bedrijf nam hij ook zijn engagement binnen DGZ erg ter harte.

“In zestien jaar in het bestuur heb ik geen enkele vergadering gemist. Ik kijk terug op een erg fijne samenwerking. Vroeger redeneerde ieder vanuit zijn eigen provincie of sector. Nu is het samen aan één zeel trekken”, stelde hij vast. Hij wenste uiteraard dat de vereniging haar kerntaak verder uitbouwt: het ondersteunen van de Vlaamse veehouder om met gezonde dieren gezond, kwaliteitsvol en veilig voedsel te produceren. Daarnaast hoopte hij ook dat DGZ boeren beter kan ondersteunen om de dialoog aan te gaan met consumenten om zo een maatschappelijk draagvlak te behouden voor de veehouderij in een verstedelijkt Vlaanderen.

Wie kans krijgt om iets te veranderen, moet het doen

Als DGZ-erevoorzitter en tijdelijk voorzitter van Vivee zal hij hier ongetwijfeld aan bijdragen. Veehouder Franky Annys uit Middelkerke neemt het voorzitterschap van DGZ in afwachting van de aanstelling van een nieuwe voorzitter tijdelijk voor een jaar over. Marcel Heylen riep veehouders ook op om zich te engageren binnen het bestuursorgaan van DGZ. “Kritiek geven kan iedereen, maar als je de kans krijgt om er iets aan te veranderen, moet je het doen”, herhaalde hij zijn motivatie.

Bron: Boerenbond.