Demodag agrarisch stuwpeilbeheer in Hoogstraten

1 december 2023

Interesse om als land- of tuinbouwer aan de slag te gaan met maatregelen om water beter vast te houden op jouw percelen?

Die ingrepen kunnen gaan van stuwtjes op kleine sloten over grachten rond percelen, overstortraamwerken tot duikerafsluiters en kleinschalige dammen. Het zijn allemaal middelen om hemelwater meer tijd te geven om in te trekken in de bodem. Dat leidt tot een hogere grondwatertafel en een grotere buffercapaciteit tijdens droge zomers.

In Hoogstraten heeft Regionaal Landschap De Voorkempen de afgelopen periode het Leaderproject ‘Drempels tegen droogte’ doorlopen. Als afsluiter voorziet het project een demovoormidddag waarbij land- en tuinbouwers kennis kunnen maken met de voordelen van waterconservering en waterretentie.

Praktisch

De demodag zal plaatsvinden op vrijdag 15 december van 10 tot 12.30 uur. Er zal een toelichting zijn ‘Van theorie tot effectieve plaatsing op het terrein’, gevolgd door een rondgang onder begeleiding van de landbouwers en leverancier WB Projects. Als afsluiter wordt er een foodtruck voorzien aangeboden door de stad Hoogstraten. Inschrijven kan via cedric.hamelink@rldv.be, 03 312 87 16 of www.rldv.be/agenda/demo. Deelnemen is gratis.