De zuivelmarkt blijft relatief stabiel

8 mei 2023
De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten blijven vrij stabiel.