De markt: zuivel

28 november 2023

De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten vertoonden de voorbije week opnieuw een licht stijgende trend.

De Belgische prijs van vollemelkpoeder noteerde licht positief op 3750 euro/ton. De boterprijs steeg sterk tot 5520 euro/ton. Ook de roomprijs steeg licht tot 2709 euro/ton. Enkel de prijs van mageremelkpoeder noteerde licht dalend op 2695 euro/ton. De Fonterra-veiling bleef de voorbije week vrij stabiel. Er was een lichte stijging van de vollemelkpoederprijs. Deze noteerde op 3027 dollar/ton (+1,9%). De kaasprijs (cheddar) daalde daarentegen sterk en noteerde 3637 dollar/ton (-9,7%). Zowel de boterprijs als de mageremelkpoederprijs daalde licht tot respectievelijk 4883 dollar/ton (-1,1%) en 2622 dollar/ton (-3,8%). Het verhandelde volume was met 34.111 ton aanzienlijk. De spotmarktmelkprijsnotering op de Nederlandse DCA-markt noteerde vorige week positief stabiel op 49 euro/100 kg.

Bron: Boerenbond.