De markt: zuivel

23 januari 2023
De neerwaartse trend op de zuivelmarkten blijft aanhouden.