De markt: zuivel

12 december 2022
De neerwaartse druk op zuivelmarkten blijft aanhouden.