De markt: vleesvee

4 december 2023
Vrij stabiele prijzen

De prijzen van de melktype-kalveren is vrij stabiel. De prijs van zwartbonte stierkalveren schommelt rond 90 à 100 euro. De betere kalveren halen tot 110 euro. De prijzen van kruisingstierkalveren blijven ook op peil. Ze halen 300 euro of meer. De prijs van de kruisingvaarzen schommelt rond 175 euro, met een grote variatie naargelang het type kalf. De prijzen van dikbilkalveren schommelen rond 900 à 950 euro voor de betere kalveren.

De prijzen van dikbilstieren blijven stabiel tot licht dalend. Ze variëren rond  3,65 à 3,80 euro/kg levend of 6,20 à 6,30 euro/kg geslacht, met uitschieters naar boven voor jonge, goed afgemeste stieren. De prijzen van dikbilkoeien blijven op peil. Ze schommelen rond 3,90 à 4,05 euro/kg levend of tot 6,20 à 6,30 euro/kg geslacht, met uitschieters tot 6,40 euro/kg geslacht voor de betere koeien of die onder specifieke labels. De dalende trend in de prijzen van reforme melkkoeien blijft aanhouden. De prijs voor een P2-type reforme melkkoe schommelt rond 2,72 euro/kg geslacht, deze voor een O3-type melkkoe zit op 3,73 euro/kg geslacht. De zwaardere koeien (U-types) dalen wel verder tot 4,61 euro/kg.