De markt: varkens

16 januari 2023

De marktstemming in de varkenssector is momenteel vrij gespannen. De vraag naar varkensvlees valt ietwat tegen. Dat zorgt ervoor dat er druk staat op de prijzen en deze druk is groter geworden.

De vraag naar varkensvlees is in de eerste weken na nieuwjaar traditioneel kleiner. Door de moeilijkere verkoop van varkensvlees zijn de slachthuizen beperkter gaan slachten en daardoor worden er dan ook meer varkens uitgesteld. Samen met het feit dat de varkens, door het zachtere weer, erg goed groeiden, leidt dit tot een oplopend aanbod aan levende varkens.

Voor de komende periode is het de vraag of de tweede verlaging van de Nederlandse varkensprijzen verdere gevolgen zal hebben voor de varkensmarkt. In Duitsland wordt de weerstand van de slachterijen om de noteringen gelijk te houden ook groter. Het positieve nieuws in de markt komt momenteel vanuit Spanje, waar de varkensprijzen licht stijgen. Het is dus bijzonder moeilijk om voorspellingen te maken voor de komende periode.

Biggenprijzen zetten stap vooruit

De biggenmarkten zijn weer in beweging gekomen. Er heerst een positieve marktstemming en deze kan verzilverd worden met een verhoging van de noteringen, zowel bij ons als in het buitenland. Er is momenteel een behoorlijke vraag naar biggen, terwijl het aanbod te krap is voor de markt. De biggenmarkten worden vooral gestuwd door de vraag vanuit Duitsland en Spanje. Vanuit ons land gaan er de laatste weken steeds meer biggen richting Spanje. De PRRS-problematiek zorgt daar voor een tekort aan biggen en daardoor worden extra biggen gevraagd. Biggen zijn dan ook gegeerd en dat betekent ook dat de toeslagen terug aan het bewegen zijn.