De markt: varkens

21 november 2023

De varkensmarkten zijn in een beter vaarwater terechtgekomen.

De vraag naar varkensvlees komt behoorlijk op gang, nu het kouder wordt en de eindejaarsperiode nadert. Dat betekent ook dat de vleeshandel kooplustiger wordt en bereid is om iets hogere prijzen te betalen. De export van karkassen loopt momenteel ietwat vlotter, wat ertoe leidt dat de slachthuizen meer interesse vertonen. Net als in België daalt ook in Nederland en Duitsland het aanbod. Dat maakt dat de slachterijen in een gunstigere positie terecht zijn gekomen om een hogere prijs te vragen voor hun varkensvlees. Niettegenstaande de Duitse noteringen onveranderd blijven, geven onze slachthuizen wel een positief signaal. Het lijkt erop dat de toon in de markt gezet is en er wordt verwacht dat de Duitse noteringen voorwaarts zullen bewegen. Na weken van opeenvolgende dalingen van de Spaanse noteringen blijkt dat deze momenteel stabiliseren. Dat betekent dat de prijsdruk daar ook plaatsmaakt voor een vriendelijkere markt. Mogelijk kunnen onze noteringen dan ook nog een stap voorwaarts zetten.

De biggenprijzen stijgen verder

In deze periode van het jaar trekken de biggenmarkten traditioneel aan en dat is nu ook het geval. De vraag naar biggen is behoorlijk en wordt gedreven door de vraag vanuit de export. Daarbij komt dat de vraag naar slachtbiggen, vooral vanuit de zuidelijke landen, traditioneel in de deze periode stijgt. De Belgische biggennoteringen stijgen en ook in het buitenland zien we stijgende de prijzen. Naast een goede vraag naar biggen is er ook een verminderd aanbod, doordat de zeugenstapel, zowel bij ons als in Nederland, Duitsland en Denemarken, structureel gedaald is.

Bron: Boerenbond.