De markt: varkens

2 oktober 2023

Daar waar verwacht werd dat de varkensprijzen gedurende enkele weken een constant verloop zouden kennen, stellen we vast dat de vleesaankopers in de daling van de Duitse varkensprijzen een aanleiding zagen om terug prijsconcessies af te dwingen.

Zo kwam de vleesmarkt terug onder spanning te staan. Probleem is dat de export van karkassen richting Polen momenteel moeilijk loopt en er zeer afwachtend wordt aangekocht. Afgaande op het aanbod van levende varkens is een daling van de varkensprijzen moeilijk te verantwoorden. Het aanbod blijft aan de krappe kant en de slachterijen nemen de varkens dan ook vlot af. Het probleem stelt zich bij de vleesafzet.

De export van varkensvlees naar derde landen verloopt ook moeizaam, gezien de Europese varkens al enige tijd niet concurrentieel zijn op de internationale markten. Ook de prijsvorming van het zogenaamde ‘vijfde kwartier’ staat daardoor onder druk. Dat alles zorgt ervoor dat er meer varkensvlees in Europa blijft en onze slachthuizen af te rekenen krijgen met felle concurrentie vanuit onder meer Spanje. Ondanks de druk op de vleesmarkten, ziet het er naar uit dat de varkensmarkt toch in ietwat rustiger vaarwater zal komen, waardoor verwacht mag worden dat de varkensprijzen het huidige niveau moeten kunnen vasthouden.

Biggen: stabiele prijzen

Er is weinig beweging op de biggenmarkten. De markten ogen ontspannen en vraag en aanbod liggen momenteel dicht bij elkaar. Onze biggennoteringen blijven onveranderd en dat is dan ook een goede weerspiegeling van de markt. Feit is wel dat de daling van de vleesvarkensprijzen wel voor wat druk vanuit de afnemerszijde kan zorgen, maar normaal zou de biggenmarkt moeten kunnen standhouden. De vraag vanuit Spanje trekt momenteel licht aan en de komende weken zal die wellicht nog toenemen.

Bron: Boerenbond.