De markt: varkens

7 september 2023
Vleesvarkensprijzen onverwacht lager

Eerder zag het ernaar uit dat de varkensmarkten tot bedaren kwamen en de varkensprijzen terug vaste voet aan de grond kregen. Maar niets is minder waar. Op enkele weken tijd is de BPG-notering met 25 cent per kg geslacht gedaald en dat zorgt voor zenuwachtigheid binnen de sector, temeer omdat de veevoederprijzen niet echt dalen.

Feit is dat deze verlaging op een erg slecht moment komt en dat ze de varkensmarkten terug kan destabiliseren. In één klap is de voorsprong die er was ten opzichte van de Nederlandse varkensprijs weg en wordt er weer een kloof geslagen met de Duitse varkensprijzen.

De vraag naar varkensvlees blijft momenteel achter en dat heeft, naast het voorzichtig inkoopbeleid van de afnemers, ook te maken met de start van het nieuwe schooljaar. Consumenten hebben bij het begin van het schooljaar minder budget over voor voedsel en dat laat zich ook voelen bij de slagers.

Biggenprijzen zakken verder door

De biggenprijzen blijven, onder impuls van de dalende vleesvarkensprijzen, verder onder druk staan. De verminderde kooplust bij de vleesvarkenshouders zorgt ervoor dat de vrije koppels momenteel moeilijk een afnemer vinden. De biggen die nu opgezet worden komen ook slachtrijp op de markt in de nieuwjaarsperiode en dat is altijd een moeilijke periode voor de prijsvorming. De Belgische biggennoteringen dalen verder. Het is wel de verwachting dat de grootste prijsdalingen nu wel achter de rug zijn. Voor de komende periode wordt nog een verdere daling van de biggenprijzen verwacht, al zal de daling verder afvlakken.

Bron: Boerenbond.