De markt: varkens

21 augustus 2023

De varkensmarkten krijgen onverwacht weer een zware dreun te verwerken. Er werd verondersteld dat, na de eerdere forse daling, de noteringen zouden stand houden, maar dat blijkt nu duidelijk niet het geval.

De opeenvolgende dalingen van de varkensprijzen in Nederland en de felle concurrentie op de Europese vleesmarkten duwen de vleesprijzen verder naar beneden. De vleeshandel koopt dan ook erg terughoudend aan. Daardoor komen we in een negatieve spiraal terecht die momenteel moeilijk kan worden doorbroken.

De varkensmarkten zijn momenteel dus erg onrustig, ook mede doordat de export naar derde landen moeilijk blijft lopen. De Chinese varkensprijzen trekken wel aan, maar momenteel is Europa niet concurrentieel op de internationale markt. Amerikaans en Braziliaans varkensvlees is momenteel duidelijk goedkoper en zodoende wordt het Europese varkensvlees verdrongen. Dat betekent ook dat er meer varkensvlees op de Europese markt blijft hangen en dat zorgt voor bijkomende druk. Het ziet er dus niet naar uit dat de storm vlug zal gaan liggen. Voor de komende periode blijft er dus druk staan op de prijsvorming en de hoop is dat de slachthuizen het hoofd koel kunnen.

Ook biggenprijzen onder zware druk

De dalende varkensprijzen zetten duidelijk spanning op de biggenmarkt. Ook de export naar Spanje en Duitsland liep de voorbije weken al moeilijker. Door de forse verlaging van de varkensprijzen is het vertrouwen bij de vleesvarkenshouders kleiner geworden. De vleesvarkenshouders nemen een afwachtende houding aan om de stallen op te vullen. Een en ander betekent dat de afzet van biggen moeilijker loopt en dat is ook duidelijk te zien in de biggennoteringen, die zowel bij ons als in andere lidstaten dalen.

Bron: Boerenbond.