De markt: rundvee

6 maart 2023
De prijzen van zwartbontkalveren trekken aan, die van dikbilstieren blijven vrij stabiel.