De markt: rundvee

6 februari 2023
De prijzen van zwartbontkalveren blijven vrij stabiel.