De markt: rundvee

14 november 2022
De prijzen van de zwartbontkalveren en van dikbilstieren blijven stabiel.