De markt: rundvee

26 mei 2023
De prijzen van zwartbontkalveren blijven vrij stabiel op een goed niveau.