De markt: rundvee

2 mei 2023
De vleesveeprijzen zijn stabiel.