De markt: rundvee

3 april 2023
De prijzen van de zwartbontkalveren en de dikbilstieren blijven vrij stabiel.