De markt: granen

6 juni 2023

De voorbije dagen was er een beperkte heropleving van de graanprijzen.

Voor de wintergranen zijn de weersomstandigheden in het noordelijk halfrond alvast gunstig. Dat verklaart waarom tarweprijzen vooralsnog weinig ruimte vinden om te stijgen. Weliswaar blijven onzekerheden boven de graanmarkt hangen, meer bepaald omtrent graan uit Oekraïne dat binnenkomt in Polen, Slowakije, Bulgarije, Hongarije en Roemenië. Veel uitvoer vanuit Oekraïne komt namelijk via deze landen de EU binnen, maar die granen worden daar opgeslagen in plaats van doorgevoerd. De Europese Commissie heeft alvast een bedrag van 100 miljoen euro als steun beloofd om de graantelers uit deze landen te sussen.

De signalen voor een verlenging van de graandeal waren niet gunstig, maar op 17 mei kwamen Rusland en Oekraïne dan toch tot een akkoord over een verlenging met twee maanden. Gerst is de voorbije weken fors in prijs gestegen, maar de tarweprijzen zijn de afgelopen maanden verder gedaald. De stijging van de gerstprijzen vloeit voort uit het gegeven dat de wereldwijde gerstbalans krapper is dan die van tarwe. De droge weersomstandigheden die over de noordelijke helft van Frankrijk en een groot deel van Europa heersen, beginnen toch ietwat angst te wekken voor het zomergraan. Maar ook voor mais wordt op sommige plaatsen gevreesd voor lagere opbrengsten als het huidige weer nog lang zou aanhouden.

Bron: Boerenbond.