De markt: fruit en groenten

Met de herfst in volle gang is er een afgenomen vraag naar bepaalde zomergewassen.

Dit wordt gecompenseerd door de vraag naar herfst- en winterteelten zoals spruiten en diverse koolsoorten. We noteren een sterke klim van de bloemkoolprijs (1,70 euro/stuk) en spruiten (1,55 euro/kg). Rode- en wittekool gaan naar bijna 0,60 euro/stuk. De preiprijs is goed, met meer dan 0,90 euro/kg. Ook Belgische zoete aardappel vindt zijn plaatsje in de markt, mede dankzij gunstige groeiomstandigheden afgelopen jaar, wat een oogst van goede kwaliteit opleverde.

De kasgroenten naderen het seizoenseinde, waarbij de overgang naar belichte teelt zorgt voor verminderde volumes van paprika, courgette, aubergine en komkommers. Paprika’s kenden afgelopen seizoen redelijk goede prijzen. Momenteel halen groene paprika’s circa 0,60 euro/kg op de klok, rode circa 0,80 euro/kg. Komkommers leden dit jaar onder een overaanbod. Met de intrede van de belichte komkommers op de markt blijft de prijs wel stijgen.

De huidige prijzen (rond 0,82 euro/stuk) zijn heel wat hoger dan de prijzen voorgaande jaren in november. Het zomerseizoen voor tomaten verliep gunstig met over het algemeen goede aanvoer en prijzen, mede door de klimatologische problemen in Zuid-Europa deze zomer. Huidige prijzen zijn ongeveer 1,11 euro/kg voor losse tomaten en 1,54 euro/kg voor tros. De komende tijd kan prijsdruk ontstaan door Spaanse aanvoer. De prijs van kropsla stijgt (0,63 euro/stuk), in tegenstelling tot vorig jaar toen deze begin november juist daalde.

De sterke stijging van de aardbeienprijs is iets afgezwakt, maar is met een middenprijs van 8,92 euro/kg nog steeds hoog. Men verwacht dat de prijs nu geleidelijk weer zal dalen. De middenprijs voor Conferenceperen zakt licht (0,75 euro/kg), maar blijft hoger dan voorgaande jaren. Doyenne blijft vrij constant rond de 0,90 euro/kg. Jonagoldappelen kenden een mooie prijsstijging naar 0,83 euro/kg. Golden Delicious zakte dan weer iets (0,36 euro/kg). De appelprijzen blijven wel boven het gemiddelde van de voorbije 5 jaar.

Bron: Boerenbond.