De markt: aardappelen

2 november 2023

Volgens de prognose van de Europese Commissie valt de aardappelproductie in de Europese Unie met 47,1 miljoen ton zo’n 0,8% kleiner uit dan in 2022.

Iets kleinere opbrengsten, maar vooral een kleiner areaal leiden tot minder aardappelen. In België en Frankrijk wordt een grotere hoeveelheid verwacht dan in 2022 door zowel hogere opbrengsten als een groter areaal. De combinatie van de EU-cijfers met die van het Franse ministerie van Landbouw leert dat de aardappeloogst in Frankrijk ruim 9% groter uitvalt, met zo’n 8,8 miljoen ton. Dat komt door aanzienlijk hogere opbrengsten, want het areaal valt juist wat kleiner uit. Minder aardappelen worden verwacht in Polen en Nederland. Volgens Eurostat telen de Polen aardappelen op een oppervlakte die 5% kleiner is dan in 2022. Bovendien vallen de opbrengsten lager uit als gevolg van een late seizoenstart, gevolgd door een droge periode. Het resulteert in een oogstverwachting van iets minder dan 5,5 miljoen ton en dat is ruim 6% minder dan de ook al kleine oogst in 2022. In Nederland valt de aardappeloogst vooral kleiner uit als gevolg van een kleiner areaal.

De prijs voor Fontane en Challenger bedraagt 8 tot 10 euro/100 kg (bron: PCA). Er heerst een rustige marktstemming met een aanbod dat groter is of gelijk aan de vraag. Voor droge, gezonde en velvaste aardappelen worden iets hogere prijzen betaald, met het oog op export. Momenteel worden echter vooral af land aardappelen aangeboden, die vaak in moeilijke omstandigheden gerooid worden en te nat zijn om in te schuren. Voor Bintje wordt 10 tot 12,5 euro/100 kg betaald (bron: PCA).

Bron: Boerenbond.