De markt: aardappelen

18 september 2023

In de aanloop naar dit seizoen was er aanvankelijk een euforische stemming, maar de afgelopen weken is daar alleszins weinig van overgebleven. Een gebrek aan vraag en tegelijkertijd groeizaam weer deed de prijzen kelderen naar een verrassend laag niveau.

Dat is niet alleen in België zo. Ook de aardappelsector in de ons omringende landen heeft te maken met sterk gedaalde prijzen. Northwestern European Potato Growers (NEPG) verwacht dat telers in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland rond 23 miljoen ton vroege en frietaardappelen zullen oogsten. Ondanks de moeilijke groeiomstandigheden verwacht men dit seizoen 1,3 miljoen ton meer aardappelen dan vorig jaar. De productie ligt dan op een vergelijkbaar niveau met 2021.

De NEPG schat het aardappelareaal voor de vier belangrijkste aardappellanden (België, Duitsland, Frankrijk en Nederland) op 518.873 ha. Dat is een toename van 2,5% vergeleken met vorig seizoen. Vergeleken met het vijfjarengemiddelde is het aardappelareaal 2,1% toegenomen.

Het was een uitzonderlijk groeiseizoen waarbij de aardappelen gemiddeld drie weken later zijn gepoot dan normaal. Het weer in augustus zorgde voor een flinke stijging van de opbrengsten, maar anderzijds zou phytophthora een grote impact hebben op de oogst van 2023. Naast phytophthora is er ook sprake van lagere knolaantallen en fysiologische afwijkingen (hol, misvormingen en rot)

De prijs voor vroege aardappelen bedraagt15 tot 17,5 euro/100 kg, met 15 euro als meest gehanteerde prijs. Er heerst een flauwe markt. Het aanbod is groot en het aantal transacties op de vrije markt is beperkt. De halfvroege rassen zullen zeker nog 2 à 3 weken op de markt zijn.

Bron: PCA.