De helft van de landbouwers zegt dat het werk hen mentaal uitput

17 maart 2021

Binnen de Vlaamse en Europese landbouwcontext bestaan er schrijnende gevallen van stress: fysiek, mentaal en sociaal. Diverse oorzaken liggen hier aan ten grondslag: regelgeving, zwakke positie in de keten, imago van landbouw, onzekere toekomst, beroepsrisico’s, enzovoort.

Het Innovatiesteunpunt (nu Boerenbond) zet al jaar en dag in op het bevorderen van welzijn van land- en tuinbouwers door landbouwers te helpen hun positie in de keten te versterken en hun interne bedrijfsvoering te optimaliseren om tijd en ruimte te winnen.

  • korte keten
  • afzetstrategie
  • bio-omschakeling
  • nieuwe verdienmodellen
  • samenwerken
  • klantensegmentatie
  • procesoptimalisatie

Onlangs volgden 250 land- en tuinbouwers een webinar rond omgaan met personeel, waarin het Innovatiesteunpunt (Boerenbond) een aantal principes van delegeren toelichtte.

Oplossingen binnen de Europese landbouw: Farmwell project

Ook neemt Innovatiesteunpunt (Boerenbond) deel aan Europese initiatieven rond welzijn, zo zijn we partner in het Europees project Farmwell. Farmwell beoogt het welzijn van landbouwers te bevorderen door resultaten van onderzoek naar stress en bestaande goede oplossingen om welzijn te bevorderen binnen de Europese landen tot bij de landbouwer zelf te brengen. Wij brengen deze oplossingen tot bij de Vlaamse landbouwer. We werken samen met ILVO en Ferm. Andere partners in dit project zijn onderzoeksinstellingen en adviesorganisaties in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Griekenland, Hongarije, Roemenië en Polen. Het project is dit jaar gestart en loopt 3 jaar.

 

Wat gaan we nog doen?

Onze taken in dit project zijn het in kaart brengen van:

  • de meest nijpende stressfactoren
  • de beste oplossingen die er in Vlaanderen bestaan

Zo dragen we bij aan het onderzoek van Ilvo rond welbevinden in opdracht van minister Crevits. Boerenbond organiseert in totaal 9 sessies voor haar leden rond stressfactoren, barrières om hulp te vragen en vaardigheden om beter om te gaan met stress. Het Innovatiesteunpunt (Boerenbond) begeleidt deze sessies mee.

Verder zullen we Vlaamse landbouwers en andere belanghebbenden bij elkaar brengen om in groep dieper in te gaan om de meest relevante stressfactoren en oplossingen.

We gaan bij Vlaamse land- en tuinbouwers oplossingen testen en we ontwikkelen een “gereedschapskist” met daarin de beste oplossingen uit het project en methodieken om deze oplossingen tot bij de landbouwers te brengen.

 

Wil je meedoen of meer weten?

Interesse om deel te nemen of om blijvend geïnformeerd te worden over het Farmwell-project, stuur dan een mail naar melanie.van.raaij@boerenbond.be.