Dag van de Zorg komt eraan

9 maart 2023

Op zondag 19 maart is het Dag van de Zorg. Die dag staan ook de zorgboerderijen extra in de kijker. Ook Lies Sampers, in 2022 uitgeroepen tot Strafste Boerin, is zorgboerin.

De boerderij die Lies met haar echtgenoot runt, maakt deel uit van het netwerk van zorgboerderijen van Steunpunt Groene Zorg. Lies gelooft in het goede van de mensen, en wil mensen een kans geven.

Doorheen de jaren ontving ze verschillende zorggasten, vooral jongeren. Omdat het traject op school niet zo evident verliep, omdat ze een vrijetijdsbesteding zochten vanuit de voorziening, of omdat de thuissituatie minder evident was … Lies nam hen mee in de dagelijkse bezigheden, gaf hen een kans, en liet hen zich welkom voelen in haar eigen gezin. Met haar enthousiasme en warmte gaf Lies de zorggasten een boeiende tijd en wat wijsheid mee. Ze motiveerde trouwens ook al verschillende collega-landbouw(st)ers om zorgboer(in) te worden via het Steunpunt Groene Zorg.

Steunpunt Groene Zorg als schakel

Steunpunt Groene Zorg helpt boeren bij de opstart als zorgboerderij, maar staat hen ook verder in het traject bij met coaching en begeleiding. Het is de verbindende schakel tussen de begeleidende dienst van elke zorggast en de zorgboerderij. Als zorgboer(in) kies je op welke dagen je iemand wil ontvangen en voor welke doelgroep je openstaat. Steunpunt Groene Zorg helpt je om die keuzes te maken en respecteert die.

In West-Vlaanderen zijn er ongeveer 200 zorgboerderijen. Driekwart daarvan zijn klassieke land- en tuinbouwbedrijven, een kwart betreft diverse soorten boerderijen: van kinderboerderijen, maneges tot zelfs particuliere tuinbezitters.

Meer weten? Ga naar www.groenezorg.be

Els Roelof, Steunpunt Groene Zorg