gbgb

Dag van de Landbouw: Vlamingen omhelzen onze boeren weer massaal

17 september 2023

Betrokken maar geen regen, een gezellige drukte en heel veel enthousiasme: de feestelijke opening van de 41ste editie van de Dag van de Landbouw (elke derde zondag van september) op het moderne melkveebedrijf Perneel in Assenede (provincie Oost-Vlaanderen) werd zondagmorgen 17 september bijgewoond door een kleine honderd genodigden. In de loop van de dag brak overal de zon door en kwamen tienduizenden bezoekers langs op de in totaal 50 deelnemende bedrijven.

Boerenbond en Landelijke Gilden ontvingen dit jaar weer 100.000 bezoekers op de 50 deelnemende bedrijven, verspreid over heel Vlaanderen. Onder meer Vlaams minister Jo Brouns en Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond en Landelijke Gilden, hielden gesmaakte toespraken op de officiële opening op het melkveebedrijf Perneel in Assenede.

bhbh
bhb

Dit jaar zetten Boerenbond en Landelijke Gilden de schijnwerpers op de welvaart waar de bredere agrovoedingssector voor zorgt met 120.000 medewerkers. Centraal stonden de verschillende productieprocessen, de manier van leven en de hedendaagse methoden die te vinden zijn in de sector. Om het publiek mee te nemen in die hele keten zetten ook de verwerkende bedrijven Inex, Tiense Suiker en De Kruisberg hun deuren wagenwijd open.

De officiële opening van de 41ste Dag van de Landbouw had zondagmorgen plaats op het melkveebedrijf van Ronnie en Annick Perneel-Schepens en hun kinderen Maarten, Jonas en Hannah in Assenede in de provincie Oost-Vlaanderen. Het was er ook dit jaar weer gezellig druk met vertegenwoordigers uit onder meer de politiek – van lokaal, Vlaams en federaal tot Europees – en uit de hele agrovoedingsketen. Focus tijdens de toespraken lag op rechtszekerheid en duurzaamheid, want alles begint bij... onze boeren.

Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond en Landelijke Gilden, verwelkomde op de officiële opening de genodigden en sprak daarna een gewaardeerd dankjewel uit aan alle deelnemers en medewerkers van deze 41ste editie van de Dag van de Landbouw.

“Ik begin met één zin: Het begint bij ons… Onze boeren werken 24 uren per dag, 7 dagen in de week vol passie aan gezond, lekker en duurzaam voedsel. Het begint bij ons… Maar het gaat veel verder dan alleen de voedselproductie. Ook met de verwerkende bedrijven werken we verder aan het welzijn én de welvaart in Vlaanderen."

"Onze boeren staan aan het begin van een hele keten. Als we kijken naar de bedrijven die onze producten verwerken: van melk naar yoghurt, van aardappel naar diepvriesfrieten, van bieten tot suikerklontjes..., maar ook naar sectoren zoals veterinaire diensten, de verpakkingsindustrie, leveranciers van landbouwwerktuigen: dan spreken we over maar liefst 120.000 jobs. Daarmee is de agro-voedingssector een van de grootste drijvers van welvaart voor Vlaanderen. Het is nodig dat we in Europa, en zeker in Vlaanderen, deze brede primaire sector waarderen en een toekomst geven”, aldus voorzitter Lode Ceyssens.

“Het begint bij ons en het eindigt bij ons. Landbouwers werken dagelijks aan een duurzame productie. Onze Vlaamse melkveehouderij is bijvoorbeeld de meest duurzame in de wereld, en daar zijn we trots op. Ook het klimaat start bij ons. En ook op dat vlak zetten we verder stappen vooruit. Het is een boodschap die we vandaag, op de Dag van de Landbouw, graag meegeven aan de consumenten. Landbouwers zijn 3x per dag nodig, zorgen voor economische welvaart, en bieden oplossingen voor het klimaat.”

hnnh
dcdc
fvfv
dcdc

"De boeren en de hele agrovoedingssector zijn van groot, strategisch belang", aldus Vlaams landbouwminister Jo Brouns, die aan het gastgezin een Limburgse vla overhandigde. "Onze boeren hebben wel een perspectief nodig om die hoge verwachtingen waar te blijven maken. Dat doen ze, dat kunnen ze. We moeten hard verder werken aan dat perspectief en aan het respect voor onze Vlaamse landbouw."

"Boeren moeten eerlijke kansen krijgen om bijvoorbeeld (klimaat)investeringen te doen. We moeten de eerder gemaakte afspraken rond het stikstofakkoord nakomen. Dat is een grote uitdaging en daar willen we voor gaan. We mogen vanuit Brussel niet alles opleggen, want land- en tuinbouwers zijn op de eerste plaats ondernemers. Maar we moeten wel zorgen voor een duurzaam kader met voldoende rechtszekerheid. Pas dan kunnen boeren doen wat ze graag doen: boeren. We zullen blijven strijden om de gemaakte afspraken na te komen. En dat in functie van een duurzame voedselproductie in Vlaanderen mét toekomst. Het is vandaag eens te meer duidelijk: met deze Dag van de Landbouw tonen de vele bezoekers hun hart voor de Vlaamse landbouw.”

Minister van Landbouw Jo Brouns vult verder aan: “Onze landbouw staat voor een transitie. Het is voor Vlaanderen en voor onze lokale voedselproductie van cruciaal belang dat onze landbouwers alle kansen krijgen om deze transitie te doorstaan en hier sterker uitkomen. Ik geloof in de kracht van de Vlaamse land- en tuinbouw, die inderdaad tot de meest performante behoort op het gebied van ecologie, dierenwelzijn en duurzaamheid. Een dag als vandaag is dan ook enorm belangrijk om ook het brede publiek hierop te wijzen en iedereen te tonen hoe hard onze boeren werken om elke dag tot driemaal toe het voedsel op hun bord aan te leveren.”

Dit jaar nemen ook verwerkende bedrijven als Inex en Tiense Suikerraffinaderij deel aan de Dag van de Landbouw. Steven Dierickx, CEO Inex: “Melkveehouders zijn de eersten om te werken aan een betere toekomst, met zorg voor klimaat en milieu. Wereldwijd staat de Vlaamse melkveehouderij op plaats 1 als het gaat om duurzame productie. Het vergunningskader ontbreekt echter hier in Vlaanderen. Indien er niet vlug een oplossing komt, dan zullen de gevolgen bijzonder groot zijn.”

“Naar aanleiding van onze 125ste verjaardag nemen we met Inex met veel plezier deel aan dit initiatief om de lokale zuivelketen inzichtelijker te maken en dichter bij de consument te brengen”, aldus Steven Dierickx, managing director bij Inex.

ddc

Ook voor de gemeente Assenede is de opening van de Dag van de Landbouw op het bedrijf Perneel een evenement. David Vercauteren, schepen van Landbouw in Assenede, benadrukte ook het belang van onze boeren voor de voedselvoorziening.

Ronnie en Annick Perneel-Schepens en hun kinderen Maarten, Jonas en Hannah, die hun bedrijf openstelden voor de officiële opening van de 41ste Dag van de Landbouw bevestigen: “Mensen zijn steeds minder bezig met waar het eten op hun bord vandaan komt, zolang het maar goedkoop is. Dat speelt in het voordeel van buitenlandse bedrijven, die op grote schaal tegen een erg lage prijs kunnen produceren - soms zelfs zonder strikte kwaliteitscontrole. Als kleinschalig familiebedrijf kun je daar niet tegenop. We zetten vandaag dan ook met veel plezier onze deuren open om aan de mensen te tonen waar hun melk en yoghurt vandaan komt. We hebben een rendabel bedrijf dat qua duurzaamheid heel mooi in elkaar zit. We werken bijvoorbeeld met een wetenschappelijk gestuurde fokkerij. Door innovatie kunnen we focus leggen op een combinatie van hoge vet- en eiwitgehaltes in de melk, goede melkproductie en een hoge levensduur bij onze dieren. We hopen dat dergelijke landbouw ook in de toekomst een plaats blijft hebben in Vlaanderen.”

Bron: Boerenbond.