CropExplore zoekt connectie tussen landbouwers en verwerkers

9 februari 2023

Interesse in aromatische kruiden zoals mierik, lavas en grote engelwortel? Of in nieuwe gewassen zoals deder, yacon en hennep? Maak dan op 17 februari bij ILVO Plant in Melle kennis met 2 nieuwe landbouwtrajecten die dit jaar van start gaan: Aroma-roots en CropExplore for Farmers.

In het interproject CropExplore for Farmers gaan we in een uitgebreide exploratiefase technologische en agro-economische kennis over een groot aantal akkerbouwgewassen met potentieel binnen de Vlaamse bio-economie inventariseren. Deze kennismatrix zal omgevormd worden in een handig te gebruiken online tool die enerzijds telers in staat zal stellen om op een eenvoudige manier te bepalen met welke teelten ze aan de slag kunnen gaan.

Anderzijds zal deze tool een bron van inspiratie zijn voor bedrijven uit de voedings- en chemische industrie om te evolueren naar een duurzamere, lokale, zero-waste en bio-based productie. In een tweede luik van het project zullen van drie potentiële gewassen, nl. hennep, yacon en deder, de teelt, naoogst en de technologische transformatie tot bio-gebaseerd product verder geoptimaliseerd en gedemonstreerd worden. De connectie tussen de landbouwers en de verwerkers vormt de rode draad in dit project.