Copa-Cogeca: “Landbouwcommissie zwichtte niet voor chantage!"

24 mei 2023

Copa en Cogeca verwelkomen een moedig en verstandig besluit van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement om het voorstel van de natuurherstelwet vandaag met een grote meerderheid te verwerpen.

Met de ontwikkeling van het voorstel voor de natuurherstelwet in de commissies van het Europees Parlement hebben we met ontzetting toegekeken hoe het voorstel in zijn geheel steeds verder verwijderd raakte van rationaliteit en realiteit op het terrein.

Niet realistisch

Deze mislukking kan niet worden toegeschreven aan de leden van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, maar het is het duidelijke gevolg van twee problemen. De eerste is dat het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie vanaf het begin niet op de realiteit was gebaseerd met betrekking tot haar aanpak met betrekking tot niet-verslechtering, niet-nalevingscriteria, adequate en aangewezen financiering en doelstellingen met betrekking tot het verwijderen van essentiële productieve land- en bosbouwgronden uit actief gebruik.

Bevoegdheden niet gelijk verdeeld

Het tweede punt was dat de verdeling van de bevoegdheden in dit dossier helaas niet gelijk verdeeld was, en als zodanig had de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling geen volledige bevoegdheid voor de artikelen die het meest relevant waren voor het werk van haar leden, namelijk artikel 9 en artikel 10, over agro-ecosystemen en over bosecosystemen.

Als vertegenwoordigers van de Europese landbouwers en de Europese landbouwcoöperaties kunnen wij een voorstel van het Europees Parlement over deze tekst niet aanvaarden, tenzij er extreme wijzigingen in het voorstel worden aangebracht. Daarom danken wij de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling voor het feit dat zij de landbouwgemeenschap en hun rol in onze samenleving, die bij de opstelling van het algemene verslag onvoldoende is erkend, blijft respecteren en vertegenwoordigen.

Duidelijke inzet van boeren

In de toekomst moet de Milieucommissie rekening houden met de boodschappen van de landbouwcommissie. Een goede Natuurherstelwet kan niet worden ontworpen zonder de duidelijke inzet van boeren. In plaats van dreigementen en achterdeurdeals zou de Europese Commissie beter in staat zijn om terug te gaan naar de tekentafel en eindelijk realistisch en rationeel te zijn.

Bron: Copa-Cogeca.