Concentraties gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterwinningen

5 mei 2023
In het waterwingebied van WPC Blankaart werden in maart en april bijna 50 overschrijdingen vastgesteld.