Compensatiesteun voor nestbescherming

1 juni 2023

Wist je dat je als landbouwer via het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) een financiële compensatie kan krijgen voor de bescherming van nesten en jongen van vogels die broeden op je percelen?

De bruine, grauwe, blauwe en steppekiekendief, velduil, kwartelkoning, grauwe gors, grutto en wulp zijn allemaal bedreigde zeldzame broedvogels in Vlaanderen. Het zijn grondbroeders, die tijdens deze periode vaak hun nesten maken op landbouwpercelen. Daardoor zijn ze kwetsbaar tijdens de maai- of oogstwerkzaamheden.

Financiële compensatie

Elke eigenaar, pachter of gebruiker van een landbouwperceel die bereid is om bij een broedgeval van bovenstaande soorten het betreffende perceel (of een gedeelte ervan) na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, kan via het ANB een financiële compensatie ontvangen voor de gemiste inkomsten en de extra inspanningen die hiermee gepaard gaan.

Je kan deze subsidie zelf aanvragen of je kan je laten bijstaan door de VLM-bedrijfsplanner in je regio, een medewerker van ANB of INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) of een vrijwilliger van een lokale natuurvereniging. De deadline voor deze aanvraag is uiterlijk 31 augustus. Alle info en voorwaarden hierover vind je via deze weblink, doorklikken op ‘Overige subsidies’ en ‘Bescherming nesten en jongen broedvogels’

Korneel Verslyppe, regiocoördinator Boerennatuur Vlaanderen