Neemt de maatregel de teeltvrije strook mee op, of begint die er naast?