gbbg

Check of jouw hoeve op de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed staat

26 april 2023
Vooraleer men een hernieuwde of nieuwe vaststelling doet, gaat men eerst over tot een openbaar onderzoek.